Hazreti Ibrahim, prijatelj Milostivog i povjerenje u Boga

Moralna izgradnja

Jedan od najboljih primjera i uzora za ovu vrstu pouzdanja upravo je poslanik Ibrahim, prijatelj Milostivog, mir neka je s njim, koji je u tegobnim uvjetima – kada su idolopoklonici bili odlučili da ga u vatri spale i unište – imao povjerenja u svoga Gospodara. Kur'an Časni o tome ovako govori:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَ انصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

“Spalite ga!” – povikaše – “i božanstvima svojim pomozite, ako ćete nešto da činite!” (El-Enbija, 68)

Neki historičari pišu:

...جمعوا الحطب شهرًا ثم اوقدوها، و اشتعلت و اشتدت، حتّي أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدّة وهجها....

“…Jedan mjesec su sakupljali suha drva, zatim su vatru zapalili i ona se rasplamsala i usijala toliko da kada bi kraj nje proletjela ptica, izgorjela bi od njene vreline…”[1]

Toliko su se trudili sakupljati suha drva i tome su pridavali važnost da Tabrisi, Bog mu se smilovao, piše:

حتّي ان الرجل منهم ليمرض فيوصي بكذا و كذا من ماله فيشترى به حطب و حتّى ان المرأة لتغزل فتشترى به حطبًا

“…Čak bi neki muškarac, koji je bio obolio, oporučivao da se određeni dio njegove imovine potroši za kupovinu drva i čak su neke žene prele vunu, pa bi tako kupovale suha drva.”[2]

Fahr Razi piše:

حتّي ان المرأة لو مرضت قالت: ان عافانى الله لأجْعَلَنَّ حطبًا لابراهيم و نقلوا له الحطب على الدّواب اربعين يوماً

“Čak ako bi se neka žena razboljela, govorila bi: ‘Ako mi Bog da ozdravljenje, dat ću drva za Ibrahima!’ I donosili su drva za njega na tovarnim životinjama tokom četrdeset dana.”[3]

Kako god, naslagali su suhih drva koliko god su više mogli i kada su ih zapalili i htjeli da bace Ibrahima u vatru, od vreline plamena nisu mogli da joj se približe, sve dok im šejtan nije napravio jedan katapult te su na njega stavili Ibrahima i katapultirali ga u vatru.

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže:

لَمَّا أُجْلِسَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنْجَنِيقِ وَ أَرَادُوا أَنْ يَرْمُوا بِهِ فِي النَّارِ أَتَاهُ جَبْرائِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ أَمَّا إِلَيْكَ فَلا

Kada su stavili Ibrahima u katapult da ga bace u vatru došao mu je Džebrail i rekao: “Mir s tobom, Ibrahime, i milost Božija i blagoslov Njegov! Treba li išta?” Ibrahim je rekao: “Od tebe ništa!” [4]

فَقالَ جَبْرَئيلُ فَاسْأَل رَبَّكَ

Džebrail mu je rekao: “Traži onda od Gospodara svoga!” [5]

فَقالَ: حَسْبي مِنْ سُؤالى عِلْمُهُ بِحالي

Ibrahim je rekao: “Dovoljno mi je od traženja moga što On zna za stanje moje!”[6]

I pošto se spasio iz katapulta Halil,[7]

Došao je iz dvora Uzvišenosti Džibril.

Rekao je: “Treba li ti šta, o odlikovani?”

Rekao je: “Od tebe, o Džibrile, ništa!”

Ja ne trebam ni od koga ništa,

Meni samo Jedan treba i niko više!

Reče mu Džibril: “O kralju!

Pa traži od onoga od koga ti treba!”

Reče: “Ovdje govor bližnji nije,

Njegovo znanje o stanju od iskanja dosta mi je!

Ako trebam izgorjeti,

Usne od otklanjanja toga treba zašiti!

On može moju vatru cvijetnjakom učiniti,

Plamenove u grane nara pretvoriti!

Ja ne želim, osim ono šta hoće On,

Stanje moje vidi i znade On!”[8]

I konačno, upravo stoga što je svoj posao prepustio Bogu i imao povjerenja u Njega, vatra mu je postala cvijetnjak:

وَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

“‘Vatro, budi hladna i spas za Ibrahima!’ – naredismo Mi.” (El-Enbija, 69)

I vatra postade tako hladna:

لَوْ لَمْ يَقُلْ سَلاماً لأهْلَكَهُ بَرْدُها

“Da Bog Uzvišeni nije rekao vatri da bude Ibrahimu spas, ubila bi ga njena hladnoća.”[9]

Zaista, onaj ko se ovoliko pouzda u Boga, njega će Bog Uzvišeni izbaviti iz teškoća i nevolja i vatru će pretvoriti u cvijetnjak.


[1] Tefsiru Kurtubi, dio 11, str. 303.

[2] Tefsir Medžme‘u-l-bejan, izdanje Sajida, sv. 4, str. 54.

[3] Tefsir Fahr Razi, sv. 22, str. 187.

[4] Madžme‘u-l-bejan, sv. 4, str. 55.

[5] Tefsir Kurtubi, dio 11, str. 303.

[6] Biharu-l-anvar, sv. 71, str. 156.

[7] Nadimak poslanika Ibrahima. (Op. prev.)

[8] Takdis, str. 309–310.

[9] Tefsir Tibjan, bejrutsko izdanje, sv. 7, str. 263.

Zadnji put promjenjen: %PM, %17 %824 %2018 %18:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT