Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 1.

ISSN 2303-8799 ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

1.  SAVREMENA MISAO

Muhammad Legenhausen: Odnos između filozofije i teologije u postmodernom dobu    

2. DUŠA U POGLEDU FILOZOFIJE    

Amar Imamović: Dokazi postojanja duše

3. PRAKTIČNI IRFAN U TRADICIONALNIM TEKSTOVIMA     

Sejjid Ibn Tavus: Poslanica o samopreispitivanju duše

4. FILOZOFIJA RELIGIJE

Ali Širvani: Religijsko iskustvo

5. Novo čitanje i prijevod Mesnevije      

Nihad Čamdžić: Uvod u prijevod i komentar odabranih stihova i priča iz Mesnevije

6. Dok Tvoje ljubavi u duši ima…  

Hamza Halitović: Izbor iz lirike Feriduddina Attara

7. Filozof Ibn Sina kao veliki liječnik i autor Qanuna

Arman Berberac: Nauka o temperamentima ljudi u tradicionalnoj islamskoj medicini

8. Kulturna baština

Esad Bajić: Tekije u Konjicu i okolini

Contents

1. Contemporary thought

Muhammad (Gary Carla) Legenhausen: The relationship between philosophy and theology in the postmodern age

2. Philosophical perspectives on soul 

Amar Imamovic: Proof of the existence of soul

3. Practical Gnosticism in traditional texts

Sejjid Ibn Tavus: Treatise on soul’s self-questioning

4. Philosophy of religion

Ali Sirvani: Religious experience

5. New reading and translation of Mesnavi  

Nihad Camdzic: Introduction into translation and commentary of selected verses and stories from Mesnevi

6. As long as Your love is in soul…

Hamza Halitovic: Selected lyrics by Feriduddin Attar

7. Philosopher Ibn Sina, a great physician and author of Qanon

Arman Berberac: Science of human temperaments in traditional Islamic medicine

8. Cultural heritage

Esad Bajic: Dervish houses in Konjic and the surrounding area

الفهرست

۱. الفكر الحديث

مُحَمَّد لَاغينْهاؤُسين: العلَاقة بين الفلسفة وَ علم اللّاهوت فِي عصر مَا بعد الحداثة

۲. الرّوح من حيث الفلسفة

عمّار إماموفيتْش: الأدلّة عَلٰى وجود الرّوح

۳. العرفان العمليّ فِي النّصوص التّقليديّة

سيّد ابن طاووس: رسالة فِي محاسبة النّفس

۴. فلسفة الدين

عليّ شيرواني: الخبرة الدّينيّة

۵. قراءة جديدة وَ ترجمة مثنويّ

نهاد چامجيتْش: مقدّمة فِي التّرجمة وَ التّعليق عَلٰى الأبيات وَ القِصص المختارة من مثنوي

۶. طالما عشقك فِي النّفس موجود...

حمزة خالِتوفيتْش: مختار من شعر فريدالدّين عطّار

۷. الفيلسوف ابن سينا كطبيب عملاق وَ مؤلف "القانون"

آرمان بربراتْس: العلم عن أمزجة النّاس في الطّبّ الإسلاميّ التّقليديّ

۸. التّراث الثّقافيّ

أسعد بايِيتْش: التّكايا فِي مدينة كونْيِيتْسْ وَ المناطق المحيطة بها

Odnos između filozofije i teologije u postmodernom dobu

Zamisao prema kojoj bi filozofija trebala biti u službi teologiji odbačena je na Zapadu od većine filozofa, ali i mnogih teologa, barem od perioda prosvjetiteljstva evropske misli. Ali umjesto da donese emancipaciju filozofije, rezultat je bio taj da je filozofija dobila položaj sluge svojoj vlastitoj djeci, naime, prirodnim i društvenim znanostima.  Znanstveni realisti će određivati i samo biće…

Dokazi postojanja duše

Filozofija u svojoj primarnoj zadaći i definiciji, bar kada govorimo o klasičnoj islamskoj filozofiji, prije svega se zanima za sāmu egzistenciju (postojanje) i njene osnovne karakteristike i stanja i zakonitosti kojima je ona podložna, bilo da je to egzistent apsolutno – a primarno je to predmet filozofije – ili ograničena…

Poslanica o samopreispitivanju duše

Obaveza svakome odlučnome da ne zanemari preispitivanje svoje duše i njenoga ograničavanja u pokretima, mirovanjima i trenucima, jer svaki uzdisaj tokom života je vrijedno blago kojem nema zamjene, kojima se može kupiti riznica od riznica kojima nema kraja za vijeke vjekova. Stoga je nestanak ovih uzdisaja gubitak i to toliko ogroman gubitak koji sebi…

Religijsko iskustvo

Značenje i pojam religijskog iskustva vezani su za moderni Zapad i u posljednjim dvama stoljećima u žiži su pažnje naučnika koji se bave religijom. U ovom novom načinu razumijevanja, pojam religije je zadobio veoma široko značenje, koje obuhvata područje od njenih najprimitivnijih manifestacija kroz povijest čovječanstva do najnaprednijih oblika religijskih tradicija. U jednom širem smislu, religijskim iskustvom se naziva…

Uvod u prijevod i komentar odabranih stihova i priča iz Mesnevije

Mesnevija Dželaludina Muhammed ibn Muhammeda, kod nas poznatijeg kao Mevlana ili Rumi, književno je djelo iznimne književne i sadržajne vrijednosti nastalo kao plod duhovnog zanosa jednog od najvećih islamskih gnostika i napisano sa ciljem prenošenja vlastitih duhovnih iskustava, pojašnjavanja i približavanja zamršenih apstraktnih zbilja kroz jednostavne priče, simbole, metafore i alegorije, kao i trasiranja puta svima onima u kojima se…

Izbor iz lirike Feriduddina Attara

Svrha ovog teksta je da po prvi put na bosanskom jeziku našem auditoriju predstavi izbor iz Attarovih djela koja su manje poznata od njegovih slavnih mesnevija. Zapravo, riječ je o njegovoj lirici, gazelima i rubaijama, koji su sakupljeni u dva zasebna djela. Njegovi gazeli i kaside sakupljene su u njegovom Divanu koji sadrži preko 700 gazela i…

Nauka o temperamentima ljudi u tradicionalnoj islamskoj medicini

Namjera nam je da kroz nekoliko idućih tekstova čitaocu ponudimo osnove tradicionalne islamske medicine. Prije samog bavljenja i promišljanja o tradicionalnoj islamskoj medicini kako joj je pristupao i definisao Ibn Sina veoma je važno imati na umu da medicina Ibn Sine direktno proizlazi iz njegova pogleda na svijet koji je opet određen peripatetičkom filozofijom čiji je on…

Derviške tekije u Konjicu i okolini

Uloga tekije u širenju islamske kulture i uopće u islamizaciji naših krajeva već je prilično osvijetljena. Većina (puto)pisaca je pisala o ulozi i značaju tekija, i došli su do zaključka da su se tekije ili zavije prvenstveno starale o sigurnosti putnika, predstavljale su konačišta i musafirhane. U vrijeme osmanske vlade u kasabi Belgraddžik / Konjic podignute su tekije…