Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 1.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 1.

Odnos između filozofije i teologije u postmodernom dobu

Zamisao prema kojoj bi filozofija trebala biti u službi teologiji odbačena je na Zapadu od većine filozofa, ali i mnogih teologa, barem od perioda prosvjetiteljstva evropske misli. Ali umjesto da donese emancipaciju filozofije, rezultat je bio taj da je filozofija dobila položaj sluge svojoj vlastitoj djeci, naime, prirodnim i društvenim znanostima.  Znanstveni realisti će određivati i samo biće…

Dokazi postojanja duše

Filozofija u svojoj primarnoj zadaći i definiciji, bar kada govorimo o klasičnoj islamskoj filozofiji, prije svega se zanima za sāmu egzistenciju (postojanje) i njene osnovne karakteristike i stanja i zakonitosti kojima je ona podložna, bilo da je to egzistent apsolutno – a primarno je to predmet filozofije – ili ograničena…

Poslanica o samopreispitivanju duše

Obaveza svakome odlučnome da ne zanemari preispitivanje svoje duše i njenoga ograničavanja u pokretima, mirovanjima i trenucima, jer svaki uzdisaj tokom života je vrijedno blago kojem nema zamjene, kojima se može kupiti riznica od riznica kojima nema kraja za vijeke vjekova. Stoga je nestanak ovih uzdisaja gubitak i to toliko ogroman gubitak koji sebi…

Religijsko iskustvo

Značenje i pojam religijskog iskustva vezani su za moderni Zapad i u posljednjim dvama stoljećima u žiži su pažnje naučnika koji se bave religijom. U ovom novom načinu razumijevanja, pojam religije je zadobio veoma široko značenje, koje obuhvata područje od njenih najprimitivnijih manifestacija kroz povijest čovječanstva do najnaprednijih oblika religijskih tradicija. U jednom širem smislu, religijskim iskustvom se naziva…

Uvod u prijevod i komentar odabranih stihova i priča iz Mesnevije

Mesnevija Dželaludina Muhammed ibn Muhammeda, kod nas poznatijeg kao Mevlana ili Rumi, književno je djelo iznimne književne i sadržajne vrijednosti nastalo kao plod duhovnog zanosa jednog od najvećih islamskih gnostika i napisano sa ciljem prenošenja vlastitih duhovnih iskustava, pojašnjavanja i približavanja zamršenih apstraktnih zbilja kroz jednostavne priče, simbole, metafore i alegorije, kao i trasiranja puta svima onima u kojima se…

Izbor iz lirike Feriduddina Attara

Svrha ovog teksta je da po prvi put na bosanskom jeziku našem auditoriju predstavi izbor iz Attarovih djela koja su manje poznata od njegovih slavnih mesnevija. Zapravo, riječ je o njegovoj lirici, gazelima i rubaijama, koji su sakupljeni u dva zasebna djela. Njegovi gazeli i kaside sakupljene su u njegovom Divanu koji sadrži preko 700 gazela i…

Nauka o temperamentima ljudi u tradicionalnoj islamskoj medicini

Namjera nam je da kroz nekoliko idućih tekstova čitaocu ponudimo osnove tradicionalne islamske medicine. Prije samog bavljenja i promišljanja o tradicionalnoj islamskoj medicini kako joj je pristupao i definisao Ibn Sina veoma je važno imati na umu da medicina Ibn Sine direktno proizlazi iz njegova pogleda na svijet koji je opet određen peripatetičkom filozofijom čiji je on…

Derviške tekije u Konjicu i okolini

Uloga tekije u širenju islamske kulture i uopće u islamizaciji naših krajeva već je prilično osvijetljena. Većina (puto)pisaca je pisala o ulozi i značaju tekija, i došli su do zaključka da su se tekije ili zavije prvenstveno starale o sigurnosti putnika, predstavljale su konačišta i musafirhane. U vrijeme osmanske vlade u kasabi Belgraddžik / Konjic podignute su tekije…