Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 2.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 2.

Henry Corbinova hermeneutika

Henry Corbin je francuski filozof i teolog rođen 1903. u Parizu, gdje je i umro 1978. godine. Nakon studija filozofije i orijentalnih jezika diplomirao je 1928. godine na l’Ecole Pratique des Hautes Etudes i 1944. godine oženio se Stellom Leenhardt. Osim vrsnog poznavanja jezika, filozofije i teologije, temeljito je bio…

Filozofija znanosti – kur'ansko viđenje

Pod znanošću se u ovom tekstu misli na onu granu znanja koja se bavi materijalnim svijetom. Filozofija znanosti tretira sve filozofske probleme koji se pojavljuju i nameću u vezi sa znanošću. Među najznačajnije od tih problema spadaju slijedeća dva pitanja: 1. Na koji način se naše znanje o fizičkom svijetu…

Ukras ebdala

Po mom saznanju, od svih Ibn Arebijevih djela do sada su na naš jezik prevođena, u cjelosti ili u odlomcima, i objavljena samo tri i to: “Fususu-l-Hikem”, “Futuhatu-l-Mekkije” i “Ruhu-l-Quds”. Mi smo sebi postavili za cilj da prevedemo i kroz naredne brojeve časopisa Živa baština objavimo jedan značajan izbor iz…

Komentar Najname - uvodni stihovi Mesnevije

Mesnevija je mistički komentar duhovnih razina ljudske duše pisan vještom rukom iskusna salika koji je proputovao stazama duhovnog puta koji vodi Uzvišenom Bogu. Mesnevija slijedi svoj primarni uzor, časnu knjigu Božiju, Kur’an, a.š., na koji se ugleda i pokušava ga slijediti kako u stilu, tako i u sadržaju. Ona poput Kur’ana…

Pokušaj kontekstualizacije Hafizova Divana

Zahvaljujući različitim interpretatorima, tumačima i pristranim prevodiocima a nerijetko i nedovoljnoj informiranosti, Hafiza Širazija poznajemo kao izrazitog hedonistu, boema, epikura, materijalistu, možda čak i anarhistu, revolucionara, avangardistu, bundžiju... Na Zapadu, a pod uticajem Zapada sve više i na Istoku, gotovo cjelokupnu muslimansku književnost doživljaju kao hedonističko slavljenje ljepote, užitka, ovog svijeta,…

Mjesto Feriduddina Attara u perzijskoj književnosti

Na nebu perzijske književnosti postoji na stotine sjajnih zvijezda koje su stoljećima obasjavale put dušama izgubljenim u pustinji ovoga svijeta. Jedna od najsvjetlijih među njim nosi ime Feriduddin Attar. No, Attar nije samo pjesnik i književnik, on je, prije svega, neko ko poeziju koristi, služi se njome kao sredstvom izražavanja svoje…

Tradicija naspram neotradicionalizma: islam između vjere i ideologije

Dijelom zbog nesnalaženja uleme u novonastalim okolnostima, dijelom zbog nesvijesti o globalnim kretanjima, dijelom i zbog nezainteresiranosti i samoživosti najodgovornijih, a dijelom, ne smije se zaboraviti, zbog ideološkog slaganja i podržavanja novih kretanja od strane pojedinaca i nosilaca najodgovornijih funkcija, nastao je vakuum u kojem su sve brojnije neotradicionalističke skupine našle svoj prostor za…

Porijeklo duše u učenju Mulla Sadre

U prethodnom broju časopisa iznijeli smo argumente o nematerijalnosti duše. Tada smo rekli da je, nakon potvrđivanja nematerijalnosti duše, sljedeće važno pitanje koje se prirodno nameće, način povezanosti duše i tijela. Ovo je jedna od najsloženijih tema na području filozofske psihologije. Njena složenost se ogleda u činjenici da je duša nematerijalno biće (مجرّد) ) sa svojim specifičnostima kao…

Dokazi o nemogućnosti reinkarnacije

O vo bi bio treći tekst iz područja pitanja vezanih za filozofiju psihologije. Nakon dokaza o nematerijalnosti duše, te porijekla duše, a u sljedećem broju časopisa i teksta o uzajamnoj povezanosti duše i tijela, još jedna tema se neizostavno nameće u ovom kontekstu, ne toliko manje važna, a to je pitanje mogućnosti reinkarnacije.  Ono što slijedi su…