Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 2.

ISSN 2303-8799 ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

1. DUŠA U POGLEDU FILOZOFIJE

Amar Imamović: Porijeklo duše u učenju Mulla Sadre

2. DUŠA U POGLEDU FILOZOFIJE

Amar Imamović: Dokazi o nemogućnosti reinkarnacije 

3. SPOZNAJNA TEORIJA - ISLAMSKA PERSPEKTIVA

Mehdi Golshani: Filozofija znanosti – kur'ansko viđenje

4. SAVREMENA FILOZOFSKA MISAO

Kijan Korijenić: Hanry Corbinova hermeneutika

5. PRAKTIČNI IRFAN U TRADICIONALNIM TEKSTOVIMA

Ibn Arebija: Ukras ebdala

6. NOVO ČITANJE I PRIJEVOD MESNEVIJE

Nihad Čamdžić: Komentar Najname - uvodni stihovi Mesnevije

7. NOVI PRISTUP I TUMAČENJE HAFIZA ŠIRAZIJA

Sedad Dizdarević: Pokušaj kontekstualizacije Hafizova Divana

8. IZBOR IZ LIRIKE FERIDUDDINA ATTARA

Hamza Halitović: Mjesto Feriduddina Attara u perzijskoj književnosti

9. PROMIŠLJANJE U SADAŠNJEM VREMENU

Edin Urjan Kukavica: Tradicija naspram neotradicionalizma: islam između vjere i ideologije

10. PJESNIČKI KUTAK

Azemina Krehić - poezija

Contents

Soul from the philosophical perspective

Amar Imamović: The origin of soul in the teaching of Mulla Sadra

Soul from the philosophical perspective

Amar Imamović: Proof of the impossibility of reincarnation

Theory of knowledge – Islamic perspective

Mehdi Golshani:  Philosophy of science – Qur’anic view

Contemporary philosophical thought

Kijan Korijenić: Henry Corbin’s hermeneutics

Practical irfan in the traditional texts

Ibn Arabi: The decoration of Ebdal

New reading and translation of Masnavi

Nihad Čamdžić: A comentary of Nayname – the opening verses of Masnavi

A new approach and interpretation of Hafez Shirazi

Sedad Dizdarević: An attempt to contextualize Hafez Shirazi’s Divan

A selection of Feridudin Attar’s lyric poems

Hamza Halitović: Feridudin Attar’s place in Persian literature

Thinking in the present tense

Edin Urjan Kukavica: Tradition versus neo-traditionalism: Islam between religion and ideology

Poet’s corner

Azemina Krehić

الفهرست

الرّوح من حيث الفلسفة

عمّار إماموفيتْش: أصل الرّوح في دراسة ملّا صدرا

الرّوح من حيث الفلسفة

عمّار إماموفيتْش: الأدلّة عَلٰى استحالة تقمّص الرّوح (التّناسخ)

نظريّة المعرفة – المنظور الإسلاميّ

مهدي گلشانی: فلسفة العلوم – الرّؤية القرآنيّة

الفکر الفلسفيّ الحديث

كيان قوريينيتْش: علم التّأويل (الهرمنيوطيقا) لِهنري كوربين

العرفان العمليّ فِي النّصوص التّقليديّة

ابن عربي: حلية الأبدال

قراءة جديدة وَ ترجمة مثنويّ

نهاد چامجيتْش: التّعليق عَلٰى نای نامه – الأبيات التّمهيديّة لمثنويّ

النّهج الجديد وَ الشّرح لحافظ الشّيرازيّ

سداد ديزدارفيتْشْ: محاولة سياق "ديوان" حافظ

مختار من شعر فريدالدّين عطّار

حمزة خالِتوفيتْش: مكانة فريدالدّين عطّار فِي الأدب الفارسيّ

 التّفكير فِي الزّمن المعاصر

الدّين عريان قوقاويتْسا: التّقليد مقابل التّقليديّة الجديدة: الإسلام بين الدّين وَ الإيديولوجيّة

الرّكن الشّعريّ

آزمینا قْريحيتْش

Henry Corbinova hermeneutika

Henry Corbin je francuski filozof i teolog rođen 1903. u Parizu, gdje je i umro 1978. godine. Nakon studija filozofije i orijentalnih jezika diplomirao je 1928. godine na l’Ecole Pratique des Hautes Etudes i 1944. godine oženio se Stellom Leenhardt. Osim vrsnog poznavanja jezika, filozofije i teologije, temeljito je bio…

Filozofija znanosti – kur'ansko viđenje

Pod znanošću se u ovom tekstu misli na onu granu znanja koja se bavi materijalnim svijetom. Filozofija znanosti tretira sve filozofske probleme koji se pojavljuju i nameću u vezi sa znanošću. Među najznačajnije od tih problema spadaju slijedeća dva pitanja: 1. Na koji način se naše znanje o fizičkom svijetu…

Ukras ebdala

Po mom saznanju, od svih Ibn Arebijevih djela do sada su na naš jezik prevođena, u cjelosti ili u odlomcima, i objavljena samo tri i to: “Fususu-l-Hikem”, “Futuhatu-l-Mekkije” i “Ruhu-l-Quds”. Mi smo sebi postavili za cilj da prevedemo i kroz naredne brojeve časopisa Živa baština objavimo jedan značajan izbor iz…

Komentar Najname - uvodni stihovi Mesnevije

Mesnevija je mistički komentar duhovnih razina ljudske duše pisan vještom rukom iskusna salika koji je proputovao stazama duhovnog puta koji vodi Uzvišenom Bogu. Mesnevija slijedi svoj primarni uzor, časnu knjigu Božiju, Kur’an, a.š., na koji se ugleda i pokušava ga slijediti kako u stilu, tako i u sadržaju. Ona poput Kur’ana…

Pokušaj kontekstualizacije Hafizova Divana

Zahvaljujući različitim interpretatorima, tumačima i pristranim prevodiocima a nerijetko i nedovoljnoj informiranosti, Hafiza Širazija poznajemo kao izrazitog hedonistu, boema, epikura, materijalistu, možda čak i anarhistu, revolucionara, avangardistu, bundžiju... Na Zapadu, a pod uticajem Zapada sve više i na Istoku, gotovo cjelokupnu muslimansku književnost doživljaju kao hedonističko slavljenje ljepote, užitka, ovog svijeta,…

Mjesto Feriduddina Attara u perzijskoj književnosti

Na nebu perzijske književnosti postoji na stotine sjajnih zvijezda koje su stoljećima obasjavale put dušama izgubljenim u pustinji ovoga svijeta. Jedna od najsvjetlijih među njim nosi ime Feriduddin Attar. No, Attar nije samo pjesnik i književnik, on je, prije svega, neko ko poeziju koristi, služi se njome kao sredstvom izražavanja svoje…

Tradicija naspram neotradicionalizma: islam između vjere i ideologije

Dijelom zbog nesnalaženja uleme u novonastalim okolnostima, dijelom zbog nesvijesti o globalnim kretanjima, dijelom i zbog nezainteresiranosti i samoživosti najodgovornijih, a dijelom, ne smije se zaboraviti, zbog ideološkog slaganja i podržavanja novih kretanja od strane pojedinaca i nosilaca najodgovornijih funkcija, nastao je vakuum u kojem su sve brojnije neotradicionalističke skupine našle svoj prostor za…

Porijeklo duše u učenju Mulla Sadre

U prethodnom broju časopisa iznijeli smo argumente o nematerijalnosti duše. Tada smo rekli da je, nakon potvrđivanja nematerijalnosti duše, sljedeće važno pitanje koje se prirodno nameće, način povezanosti duše i tijela. Ovo je jedna od najsloženijih tema na području filozofske psihologije. Njena složenost se ogleda u činjenici da je duša nematerijalno biće (مجرّد) ) sa svojim specifičnostima kao…

Dokazi o nemogućnosti reinkarnacije

O vo bi bio treći tekst iz područja pitanja vezanih za filozofiju psihologije. Nakon dokaza o nematerijalnosti duše, te porijekla duše, a u sljedećem broju časopisa i teksta o uzajamnoj povezanosti duše i tijela, još jedna tema se neizostavno nameće u ovom kontekstu, ne toliko manje važna, a to je pitanje mogućnosti reinkarnacije.  Ono što slijedi su…