Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 4.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

TEMA BROJA: WAHDETUL-WUDŽUD / JEDNOĆA EGZISTENCIJE

Sadržaj:

1. Kasim Kakaji: Uvod o različitim razumijevanjima učenja wahdetul-wudžuda

2. Kasim Kakaji: Teorija jednoće egzistencije i njena dokazivost sa stanovišta Ibn Arebije i Mulla Sadre

3. Kasim Kakaji: Teorija jednoća egzistencije ili duhovno osvjedočena jednoća sa stanovištva Ibn Arebija i Ekharta

4. Kasim Kakaji: Analiza jednog bejta iz Mesnevije o wahdetul-wudžudu

5. Kasim Kakaji: Vahdetul-vudžud prema viđenju Sadruddina Konjevija i Mevlane Dželaluddina Rumija Belhija

6. Ibn Arebi: Poslanica srži o onome što je neophodno duhovnom pregaocu
Uvodne napomene: Hamza Halitović

7. Poetski kutak: Safer Grbić

 

Contents:

1. Qasem Kakai: An Introduction to Different Readings of the Theory of Wahdat al-Wujud

2. Qasem Kakai: The Unity of Being and its Logical Demonstrability from Ibn 'Arabi`s and Mull Sadra`s Point of View

3. Qasem Kakai: Pantheism or the unity of the intuition of Ibn Arabi and Eckhart

4. Qasem Kakai: Analysis of a verse (bayt) concerning wahdetul-wujud from Masnavi 

5. Qasem Kakai: Vahdatul-vujud according to the great shaykh Sadruddina Konjevi and Mevlana Jalaluddin Rumi Belhi

6. Ibn Arabi: Epistle on the core of what is necessary for spiritual seeker 

Introduction: Hamza Halitović

7. Poet’s corner: Safer Grbić

 الفهريت

قاسم کاکایی: المقدمة في اختلاف فهم علم وحدة الوجود

 قاسم کاکایی: نظريّة وحدة الوجود و برهانها من وجهة نظر ابن عربيّ و ملا صدرا

 قاسم کاکایی: نظريّة وحدة الوجود أو وحدة الشّهود من وجهة نظر ابن عربيّ و أكهرت

قاسم کاکایی: تحليلدوبيتواحدٍمنمثنويعن موضوع وحدة الوجود
قاسم کاکایی: وحدة الوجود من وجهة نظر الشّيخ الکبير صدرالدّين قونيويّ وَ مولانا جلال‌الدّين الرّومي البلخي

 ابن عربيّ: الکنه فيما لا بدّ للمريد
المقدمة: حمزة خالِتوفيتْش

الرّكن الشّعريّ: صفر غْرْبيتْش

Uvod o različitim razumijevanjima učenja wahdetul-wudžuda

Učenje vahdetul-vudžuda jedna je od najdubljih misli koje je proizveo irfan i jedna od tajni ljudske misli. Irfanska tumačenja vahdetul-vudžuda su različita. Filozofi su ovo učenje podvrgnuli analizi i pritom ponudili različita tumačenja, u nekim slučajevima čak i kontradiktorna. Mislioci koji nisu zakoračili na irfanski put, bilo da su fi lozofi , teolozi pa i neki…

Teorija jednoće egzistencije i njena dokazivost sa stanovišta Ibn Arebije i Mulla Sadre

Jednoća egzistencije (vahdetul-vudžud) predstavlja temeljno učenje Ibn Arebijevog gnosticizma (irfana). Također i Mulla Sadra, na vrhuncu svoje transcendentne fi lozofi je, krozgradaciju egzistencije stiže do jednoće egzistencije. U pogledu defi niranja jednoće egzistencije postoje neslaganja i na Istoku i na Zapadu. Na Zapadu se fi lozofsko učenje panteizma uspoređuje s ovom teorijom, a nekada se…

Teorija jednoća egzistencije ili duhovno osvjedočena jednoća sa stanovištva Ibn Arebija i Ekharta

Teorija jednoće egzistencije (vahdetul-vudžud) koncipirane od gnostika (arifa) bila je predmetom mnogih kritika stoga što je daleka razumu i zbog neslaganja sa spoljašnjim značenjima nekih dijelova svetih tekstova. Neke pristalice ove teorije, kako bi umanjili ove kritike, interpretirali su je kao duhovno osvjedočena jednoća (perz. vahdet-e šuhud) radije je smatrajući epistemološkim pitanjem negoli ontološkim. U ovom članku…

Analiza jednog bejta iz Mesnevije o wahdetul-wudžudu

U ovom radu razmotrit ćemo Mevlanin stih Mi smo nepostojanja i naše egzistencije / Ti si apsolutno postojanje naizgled prolazan. Moguća su dva različita pristupa: introvertni i ekstrovertni. Jezik koji objašnjava prvi pristup je mističan, psihološki ili poetičan. Ali, u izražavanju druge vrste pristupa, misticizam se nerijetko koristi fi lozofskim jezikom. Čini se da je Mevlanin…

Vahdetul-vudžud prema viđenju Sadruddina Konjevija i Mevlane Dželaluddina Rumija Belhija

Vahdetul-vudžud (jedinstvo egzistencije) jeste stanovište koje je poteklo iz irfana. Čak i ako se predoči u okviru jedne fi lozofske teorije, opet se ne smije zaboraviti njegovo irfansko ishodište.  Neki su mislioci raspravu o vahdetu (jednoći, jedinstvu) svrstali u glavno središte svih vrsta irfanskih misli. Dakle, u irfanu smo uvijek suočeni s jednom vrstom jednoviđenja (perz.…

Poslanica srži o onome što je neophodno duhovnom pregaocu

Uvodne napomene Hamza Halitović Zasigurno je da tesavvuf kao duhovna dimenzija islama ima svoj praktični i teoretski dio, no striktna podjela tesavvufske misli na praktičnu i teoretsku ili na etičku i filozofsku je donekle usiljena. Praktični i teoretski aspekti tesavvufa čine jednu jedinstvenu cjelinu. Tako, kada govorimo o praktičnom i…