Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 8.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

TEMA BROJA: SPOZNAJNA TEORIJA - ISLAMSKA PERSPEKTIVA

Sadržaj:

1. Rusmir Šadić: Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija

2. Sejjid Husejn Nasr: Mulla Sadra Širazi i procvat poslaničke filozofije

3. Mahdi Golshan: Znanost i muslimanski ummet i islamska koncepcija znanja

4. Mahdi Golshan: Filozofija znanosti - kur'ansko viđenje

5. William C. Chittick: Bogovi moderniteta

6. Safer Grbić: Prolegomena za estetiku s poveznicom islama

7. Ibn Arebija: Poslanica o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah)

    Uvodne napomene: Hamza Halitović

8. Svetlana Strugarević: Traktat o nepokretnim ili fiksiranim zvijezdama od Abdurahmana Sufije

9.  Prikaz knjige: Spoznaja - prva vrijednost islama autora Rešid Hafizović

10. Pjesnički kutak: Zilha Ragipović

Contents:

1. Rusmir Šadić: Mulla Sadra’s Theory of Knowledge

2. Seyyed Hossein Nasr, Mulla Sadra Shirazi and the flowering of prophetic philosophy  

3. Mahdi Golshan: Science and Muslim umma and the Islamic concept of knowledge

4. Mahdi Golshan: Philosophy of science - Qur'anic view

5. William C. Chittick: The Gods of Modernity

6. Safer Grbić:  Prolegomena for aesthetics linked with Islam

7. Ibn Arabi: An epistle on the annihilation in the contemplating 

Introductory remarks: Hamza Halitović

8. Svetlana Strugrević: Abd al-Rahman al-Sufi’s treatise on the static or fixed stars

9.  Review of book “Knowledge - the first value of Islam” by Rešid Hafizović

10. Poet’s corner: Zilha Ragipović

الفهرست

1. روسمير شاديتْشْ: نظريّة المعرفة لِمُلا صدرا

2. سيد حسين نصر: مُلا صدرا الشّيرازيّ و ازدهار الفلسفة النّبويّة

3. مهدی گلشان: العلم وَ الأمّة الإسلاميّة وَ المفهوم الإسلاميّ للمعرفة

4. مهدى گلشان: فلسفة العلوم – الرّؤية القرآنيّة

5. ويليام تْشيتيك: آلهة الحداثة

6. صفر غْرْبيتْش: مقدّمة في الجماليات المرتبطة بالإسلام

7. ابن عربِيّ: كتاب الفناء في المشاهدة

الملاحظات الاستهلاليّة: حمزة خالتوفيتْشْ

8. عبدالرّحمٰن صوفي: صور الكواكب الثّابتة

9. استعراض كتاب "المعرفة – القيمة الأولٰى للإسلام" للمؤلف رشيد حافظوفيتْشْ

10. الرّكن الشّعريّ: زلخا راغيبوفيتْشْ

Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija

UDK 28:1 165 1-al-Shirazi Recentna istraživanja i brojni naslovi objavljeni na Zapadu pokazali su neutemeljenim stavove o “kraju” islamske filozofije nakon smrti Averroesa i posvjedočili postojanje bogate intelektualne tradicije razvijane unutar muslimanskog intelektualnog kruga. Epistemologija, iako neraskidivo vezana za ontologiju i metafiziku, jedna je od disciplina koje su naročito njegovane unutar kasnije islamske filozofske…

Mulla Sadra Širazi i procvat poslaničke filozofije

UDK 1-al-Shirazi 28-752 Tekst pred cijenjenim čitaocem je prijevod dijela knjige Islamic Philosophy from Origin to the Present svjetski poznatog autora Seyyeda Hooseinija Nasra. Namjera objavljivanja ovog prijevoda jeste približavanje položaja i ulogu Mulla Sadre Širazija na sceni islamske filozofije, kao i njegov doprinos i novi zamah koji je dao islamskoj filozofiji kao ključna…

Znanost i muslimanski ummet i islamska koncepcija znanja

UDK 28:001 Već duže od nekoliko stoljeća muslimanski znanstvenici zaostaju za svjetskim trendovima, iako je općepoznato i priznato da su nekada ranije upravo oni bili ti koji su utirali puteve i predvodili i upravljali svjetskim tokovima znanosti. U tekstu koji slijedi autor, i sam prirodoslovac, nastoji dati svoje viđenje i odgovore na pitanja, kao…

Filozofija znanosti - kur'ansko viđenje

UDK 1:001]:28-23 U Kur’anu Časnom postoji više od 750 ajeta u kojima se upućuje i poziva na prirodne fenomene. U većini ovih ajeta preporučuju se proučavanje knjige postanka te promišljanje njenog sadržaja. Kako to potvrđuju mnogi istaknuti islamski učenjaci, Kur’an, međutim, nije knjiga prirodnih znanosti, već je riječ o knjizi upute i prosvjetljenja. Kur’ansko…

Bogovi moderniteta

UDK 17.021.1:28 2-157 Autor u ovome radu pokazuje kako su uzusi uma koji su doneseni modernitetom rijetko podudarni s islamskim naučavanjem, budući da ništa što karakterizira modernitet nije tevhid. Stoga, on naziva karakteristične crte moderniteta takthīrom, to jeste umnožavanjem stvarī i potvrđivanjem mnoštva bogova, što je doslovna suprotnost tevhidu, svođenju stvari na jedno, zapravo…

Prolegomena za estetiku s poveznicom islama

UDK 28:111.85 U ovome radu je predstavljena na izvjestan način prelogomena za estetiku s poveznicom islama koja jeste prolegomenska estetička rasprava, ali u izvjesnom smislu pomenuta rasprava zadire i unutar pitanja epistemologije, ontologije, analitičke filozofije, kao i teologije. U tom kontekstu prolegomena ukazuje na distinkciju između onoga što je ukazano u podnaslovu ove prolegomene,…

Poslanica o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah)

UDK 1-Ibn Arebi Uvodne napomene Hamza Halitović Knjiga o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah) jedna je od kraćih Ibn Arebijevih poslanica. Sprva bi se moglo reći da joj je glavna tema pitanje fenaa – iščeznuća u Bogu Uzvišenom, odnosno, preciznije kazano, iščeznuće u očitovanju Božijem. No, druga važna karakteristika ovog djela…

Traktat o nepokretnim ili fiksiranim zvijezdama od Abdurahmana Sufije

UDK 524.3 „09“ (049.3) Djelo Abdurahmana Sufija Kitāb ṣuwar al-kawākib at-tābita njegovo je najuspješnije i najpoznatije djelo. Postiglo je nevjerovatan uspjeh na Istoku i na Zapadu. Najveći njegov doprinos jesu pregled zvijezda u tabelama, mjerenje magnituda, pregled klasičnih i arapskih narodnih imena zvijezda i sazviježđa i duple ilustracije. Pored toga što knjiga ima izuzetan…

Prikaz knjige: Spoznaja - prva vrijednost islama autora Rešid Hafizović

UDK 28:165.0](049.3) Spoznaja – kao ona moć uma i duha kojom se čovjek ontološki razlikuje od drugih bića – zauzima krunsko mjesto unutar filozofsko-teološkog pojmovlja islama, ali i unutar hijerarhije božanskih naloga izrečenih kroz Sveti Tekst. Ne samo da pitanjem spoznaje izrečenim u imperativu započinje očitovanje Božije Riječi Pečatnom Poslaniku nego se spoznaja promeće ispred samog čina stvaranja i nudi kao jedini mogući put…