Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 12.

ISSN 2303-8799 ISSN (online) 2303-8802 

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

Urednik broja dr. Munir Drkić

Tema broja: Mevlana Dželaluddin Rumi

Sadržaj

1. Munir Drkić: Šta je Rumija učinilo velikim autorom

2. Rešid Hafizović: Jezik Rumijeve duše

3. Taghi Poornamdarian: Semantička i retorička nekonvencionalnost u Rumijevoj Mesneviji

4. Cyrus Masroori: Islamski jezik tolerancije - Rumijeva kritika vjerskog progona

5. Ehsan Raeisi: Komentari Mesnevije i zanemarivanje Mevlanine sufijske tradicije 

Contents

1. Munir Drkić: What made Rumi a great author

2. Rešid Hafizović: The language of Rumi’s soul

3. Taghi Poornamdarian: Semantic and rhetoric unconventionality in Rumi’s Masnavi

4. Cyrus Masroori: Islamic language of tolerance - Rumi’s critique of religious persecution

5. Ehsan Raeisi: Commentaries on Masnawi and neglecting Mevlana’s Sufi tradition

الفهرست

1. منير دْرْكيتْشْ: مَا الذي جعل جلالَالدين الروميَّ مؤلفاً عظيماً

2. رشيد حافظوفيتْشْ: لغة روح الرّوميّ، وجه روح الرّوميّ

3. تقی پورنامداریان: الغير التقليدية الدّلالية وَ البلاغيّة فِي المثنوي لجلال‌الدّين الرّوميّ

4. سيرس مسروري: لغة التسامح الإسلامية انتقاد الرومي للاضطهاد الديني

 أحسان رئيسي: تفاسيرالمثنوي و إهمال التّقليد الصّوفيّ لمولانا 

Šta je Rumija učinilo velikim autorom

UDK 28-29 929 Rumi, Dž.SažetakU ovome radu nabrojano je i objašnjeno pet vanjskih faktora, koji su Dželaluddina Rumija učinili velikim autorom i utjecajnim pjesnikom na Istoku i Zapadu u minulim stoljećima. Prema mišljenju autora ovoga članka, tih pet vanjskih faktora jesu: porijeklo i uži i širi zavičaj Dželaluddina Rumija, široki okvir klasične islamske kulture, klasična…

Jezik Rumijeve duše

UDK 141.336 Sažetak Rumijeva duša je mnoge zemaljske godine prosanjarila dok je lagano prelazila iz egzistencijalne postelje jednoga kraljevstva u drugu, iz svijeta mineralnog, biljnog i životinjskog do kraljevstva govoreće duše (nafs nātiqa), koja umije razborito da pripovijeda i smisleno da se izražava. Ona tako najzad postaje misleća duša u…

Semantička i retorička nekonvencionalnost u Rumijevoj Mesneviji

UDK 821.222.1.09 Rumi, Dž. SažetakOno što Rumijevu Mesneviju izdvaja od sličnih djela, poput onih Sanaijevih i Attarovih, jeste Rumijeva nesvakidašnja upotreba književnih i jezičkih elemenata u tom iznimno vrijednom djelu. Po mišljenju autora ovog rada, razlike u toj upotrebi većinom se ogledaju u iskoraku iz okvira uobičajenih književnih normi na semantičkom i retoričkom planu. Pored…

Islamski jezik tolerancije - Rumijeva kritika vjerskog progona

UDK 316.647.5:28] 316.647.5:141.336]SažetakPerzijski sufija i pjesnik Muhammed Dželaluddin Belhi (1207–1273), poznat i kao Rumi, nudi jednu od najopsežnijih i najznačajnijih teorija tolerancije.1 Ovaj članak propituje Rumijevu teoriju, smještajući je u historijski kontekst i ispitujući njene različite argumente. On nas podsjeća na to da je tolerancija prethodila liberalizmu ne samo u svojstvu politike nego i…

Komentari Mesnevije i zanemarivanje Mevlanine sufijske tradicije

UDK 821.222.1.09 Rumi, Dž. 141.336 Sažetak Mjesto i važnost Mesnevije u tumačenju sufijskih tema te interes čitatelja za nju bili su razlogom da se počnu pisati komentari na ovo značajno djelo, te da se postepeno, kao jedinstven sufijski književni tok, proširi u različitim vremenima i dijelovima svijeta. Svaki od komentara Mesnevije Mevlaninu poeziju interpretirao je…