Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

Tema broja: Uzvišeni Bog u svjetlu filozofije i irfana

Amar Imamović: Uvodnik urednika

1. Reza Akberijan: Uzvišeni Bog u filozofiji Mulla Sadre

2. Amar Imamović: Predaja “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara” u svijetlu filozofije i irfana

3. Haris Dubravac: Slovo o Božijoj Blizini – islamska perspektiva

4. Muhamed Reza Bejat: Vrijednost kumulativnog argumenta kod dokazivanja postojanja Boga

5. Muhammed Muhammed Rezai: Argument reda

6. Prikaz knjige: Tomislav Krznar, "U blizini straha: iznova o problematici zaštite okoliša u bio-etičkom kontekstu", Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2016; priredio: Orhan Jašić

Contents

1. Reza Akbariyan: God the Exalted in the Philosophy of Mulla Sadra

2. Amar Imamović: The tradition “He who knows himself knows his Lord” from the perspective of Philosophy and Gnosis

3. Haris Dubravac: Speech about the proximity of God – the Muslim perspective

4. Muhamed Reza Bejat: THE VALUE OF THE CUMULATIVE ARGUMENT IN PROVING THE EXISTENCE OF GOD

5. Muhamed Muhamed Rezai: THE ARGUMENT OF ORDER

6. Book review: Tomislav Krznar, Close to the Fear: Anew about the Issues of Environment Protection in the Context of Bioethics by Orhan Jašić

فهرست

عمّار إماموفيتْشْ: رواية "من عرِف نفسَه فقدْ عرف ربّه" من وجهة نظر الفلسفة وَ العرفان

حارث دوبراواتْسْ: الكلمة عن قرب الله – المنظور الإسلاميّ

محمّد رضا بيات: قيمة الحجّة التّراكميّة فِي إثباتِ وجودِ الله

رضا أكبريان: الله تعالى فِي فلسفة ملا صدرا

محمّد محمّد رضائي: حجة النظام

استعراض الكتاب

توميسْلاف كْرْزْنار، بالقرب من الخوف: مجدّدًا عن مشاكل حماية البيئة فِي السياق الأخلاقيّ البيئيّ

جامعة كارْلوفاتْسْ، كارْلوفاتْسْ، ۲۰۱٦ م

تقديم: أورخان ياشيتْشْ

 

Uzvišeni Bog u filozofiji Mulla Sadre

UDK 1 al-Shirazi 28-13 Cilj ovog rada je, koliko je to moguće, da na jednom mjestu ponudi osnovne obrise filozofskog razmišljanja i shvatanja Mulla Sadre o Bogu, Njegovoj jednoći i svojstvima. Sukladno osnovnom naumu, rad je podijeljen u poglavlja koja zasebno razmatraju svako od ovih pitanja. U prvom dijelu autor…

Predaja “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara” u svjetlu filozofije i irfana

UDK 28-13 28-183.5 Predaja “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara” spada u red veoma poznatih islamskih predaja, koja je stoljećima zbog svog značaja okupirala umove muslimanskih mislilaca iz svih područja znanosti, kakve su filozofija, irfan, tefsir, hadis, a posebno irfan. Ova predaja je toliko važna da po svom sadržaju…

Slovo o Božijoj blizini – islamska perspektiva

UDK 28-13 : 28-23 Ovaj tekst se bavi sadržajima Kur’ana, svetih predaja (eḥāhdīs ḳudsijeh) i djela većinom klasičnih muslimanskih autora, u kojima se tretira Božija blizina, sveprisutnost, sveobuhvatnost, Svebivstvo, imanencija. Prije toga iznoseći odnos između Božije transcendencije (tenzīh) i imanencije (tešbīh). Također, tretirali smo načine i efekte približavanja Bogu, odnosno,…

Vrijednost kumulativnog argumenta kod dokazivanja postojanja Boga

UDK 28-1 Dokazivanje i potvrđivanje religijskih vjerovanja i naučavanja racionalnim dokazima ima dugu prošlost među filozofima religije i teolozima. Ovaj pristup smatra da vjerovanje u religijska načela i naučavanja zahtijeva njihovo dokazivanje i potvrđivanje racionalnim argumentima. Mnogo je kritika upućeno u vezi s utemeljenošću ovog pristupa, njegove neupotrebljivosti, te u…

Argument reda

UDK 28-14 Bez sumnje argument reda je za ljude jedan od najprihvatljivijih argumenata koji su uspostavljeni za dokazivanje Božije egzistencije. Ovaj argument, kao i neki drugi argumenti dokazivanja Božije egzistencije, star je koliko i čovječanstvo. Ljudi su od davnina, posmatrajući uređene i usklađene pojave, razmišljali o tome čega je posljedica ova…