Dove - Oceani milosti

Dove - Oceani milosti (25)

A kad te robovi Moji za Mene pitaju, Ja sam, doista, blizu! Odazivam se molbi molitelja kada Mene moli! Pa nek' se i oni odazovu Meni! (Bekare, 186)