Dova ašarat

Dove - Oceani milosti

Ovo je znamenita dova. Bilježi je Sejjid Ibn Tâvûs, r.a., u Felâhus-sâ'il, dok u svom drugom djelu Džimâlu-'usbû‘e u vezi ove dove kaže da je najbolje vrijeme učenja ove dove u petak poslije ikindije-namaza, a preporučuje se onome ko može da je uči svako jutro i veče. Ova dova donosi ispunjenje želja. Također, prenosi se u predaji da se ona ne uči osim sa obredoslovnom čistoćom i to okrenut prema kibli. Postoji nekoliko različitih predaja ove dove, a u nastavku navodimo onu verziju kako je zabilježena u djelu Misbah Eš-Šejh.

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!

Slava i hvala pripadaju Allahu. Nema drugog boga osim Allaha. Allah je najveći. Nema moći ni snage do u Allaha Uzvišenog i Moćnog.

Slavljen je Allah na krajevima noći i dana! 

Slavljen neka je Allah krajem dana i izjutra!

Hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete.

Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne!

On iz neživog stvara živo i pretvara u neživo.

On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina, isto tako ćete i vi biti oživljeni.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni, i selam poslanicima, i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

Slavljen neka je Onaj Koji posjeduje vlast i moć!

Slavljen neka je Uzvišeni i Moćni!

Slavljen neka je Gordi i Veliki, Vladar, Oličena Istina, Koji nad svim bdi, Uzvišeni!

Slavljen je Allah Koji sve održava, Vječni!

Slavljen je Vječni, Koji sve održava!

Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni!

Slavljen je moj Gospodar Svevišnji!

Slavljen je Živi i Vječni!

Slavljen je Uzvišeni i Svevišnji!

Slavljen je Uzvišeni Allah, Gospodar naš i Gospodar meleka i duše!

Slavljen je Vječni, Onaj Kome ništa ne promiče!

Slavljen je Znalac, Koji nije podučen!

Slavljen je Stvaralac svega vidljivog i svega nevidljivog!

Slavljen je Onaj do Koga pogledi ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve!

Allahu moj! Osvanuo sam sa Tvojom blagodati, dobrom, blagoslovom i u zdravlju, pa, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu i upotpuni mi Tvoju blagodat, Tvoje dobro, Tvoje blagoslove i zdravlje tako što ćeš me spasiti od Vatre i podari mi zahvalnost Tebi, zdravlje, Tvoje dobro i plemenitost sve dok me u životu držiš!

Allahu moj! Tvojim svjetlom sam na pravom putu; Tvojim dobrom sam nezavisan; Tvojom blagodati osvićem i omrknem!

Allahu moj! Tebe za svjedoka uzimam, a Ti si dovoljan kao svjedok, a i Tvoje meleke uzimam za svjedoke, i Tvoje vjerovjesnike, i Tvoje poslanike, i nosioce Arša Tvoga, i stanovnike Tvojih nebesa i Tvoje Zemlje, i sva Tvoja stvorenja – da si Ti Allah, nema drugog boga osim Tebe Jedinoga i da nemaš druga, a Muhammed, sallellahu 'alejhi ve alihi ve sellem, je Tvoj rob i Tvoj poslanik; i da Ti sve možeš; oživljavaš i usmrćuješ; usmrćuješ i oživljavaš; svjedočim da je Džennet istina, i da je Vatra istina; i da je proživljenje istina; i da će Čas oživljenja, bez imalo sumnje, doći i da će Allah one u grobovima oživjeti! [...]

Sačuvaj mi ovo svjedočenje kod Tebe da bi mi ga, zadovoljan samnom, na jezik stavio na Sudnjemu danu, jer Ti možeš sve što želiš!

Allahu moj! Tebi pripada hvala, hvala čiji početak se uzdiže, a čiji kraj ne završava!

Allahu moj! Tebi hvala pripada, kako Ti se nebo priklanja i kako Ti Zemlja i ono što je na njoj hvalu iskazuju!

Allahu moj! Tebi pripada vječna i neprekidna hvala, hvala koja traje i ne završava!

Hvala treba biti Tebi upućena u moje ime, na mene, kod mene, samnom, prije mene i poslije mene, ispred mene, iznad mene i ispod mene, i kada umrem i sam ostanem, i istruhnem! Hvala Tebi i kada proživljen budem, Gospodaru moj!

Allahu moj! Tebi sva hvala pripada na svim blagodatima Tvojim, pa neka ta hvala završi onako kako Ti voliš, Gospodaru moj, i kako si Ti zadovoljan!

Allahu moj! Tebi hvala za svaki zalogaj, za svaki gutljaj, za svaki pokret, za svaki stisak i otvor ruke i za mjesto svake dlake!

Allahu moj! Tebi hvala, vječna hvala kako si i Ti vječan;

Tebi hvala, beskrajna hvala;

Tebi hvala, hvala koja nema kraja, sve dokle Ti hoćeš tako;

Tebi hvala, hvala koja nema nagrade za onog ko je iskazuje osim Tvoga zadovoljstva;

Tebi hvala za Tvoju blagost nakon Tvoga znanja;

Tebi hvala za Tvoj oprost nakon što možeš (kazniti);

Tebi hvala, Koji hvalu daruješ;

Tebi hvala, Koji hvalu u nasljeđe daješ;

Tebi hvala, Koji hvalu usavršavaš;

Tebi hvala, kod Koga hvala završava;

Tebi hvala, Koji si hvalu izumio;

Tebi hvala, Koji kupuješ hvalu;

Tebi hvala, u čijem okrilju je hvala;

Tebi hvala, oduvijek hvala;

Tebi hvala, Koji istinito obećanje daješ, i Koji ugovor izvršavaš, i Koji vojsku pomažeš, i Koji slavu daješ;

Tebi hvala, Koji visoke stepene daješ, Koji dove primaš, Koji ajete objavljuješ iznad sedam nebesa, Koji blagoslove daješ, Koji svjetlo iz tmina izvodiš, Koji one iz tmina na svjetlo izvodiš, Koji loša djela pretvaraš u dobra, Koji dobra djela stepenima vrjednuješ!

Allahu moj! Tebi hvala, Koji praštaš grijehe, Koji pokajanje primaš, Koji bolno kažnjavaš, Moćni, nema boga osim Tebe i Tebi je povratak!

Allahu moj! Tebi hvala u noći kada tmine razastre;

Tebi hvala u danu kada svane;

Tebi hvala na Onom i Ovom svijetu;

Tebi hvala onoliko koliko je zvijezda i meleka na nebu;

Tebi hvala onoliko koliko je kapljica, i koliko je kamenčića, i koliko je zrnevlja;

Tebi hvala onoliko koliko ima svega u zraku;

Tebi hvala onoliko koliko ima svega u utrobi Zemlje;

Tebi hvala onoliko koliko je vode u morima;

Tebi hvala onoliko koliko ima listova drveća;

Tebi hvala onoliko koliko ima svega na Zemlji;

Tebi hvala onoliko koliko je obuhvatila Tvoja Knjiga;

Tebi hvala onoliko koliko je obuhvatilo Tvoje znanje;

Tebi hvala onoliko koliko ima ljudi, džina, gmizavaca, insekata, ptica, stoke i divljih životinja, velikom, lijepom i blagoslovljenom zahvalom, onako kako Ti voliš, Gospodaru naš i kako si Ti zadovoljan i onako kako priliči Tvojoj plemenitosti i Tvojoj uzvišenosti.

Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On je Blag i o svemu obaviješten.

Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On oživljava i usmrćuje i usmrćuje i oživljava, a On živi i ne umire. Kod Njega je svako dobro i On sve može.

Oprost tražim od Allaha, a On je Bog i nema drugog boga osim Njega, Živog i Svemogućeg; Njemu pokajanje izražavam.

O, Allahu! O, Allahu!

O, Milostivi! O, Milostivi!

O, Svemilosni! O, Svemilosni!

O, Stvaraoče nebesa i Zemlje!

O, Veličanstveni i Časni!

O, Milosni! O, Dobročinitelju Premilostivi!

O, vječno Živi, Ti Koji sve održavaš!

O, vječno Živi, nema boga osim Tebe!

O, Allahu! Nema boga osim Tebe!

U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog!

Allahu moj! Blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu!

Allahu moj! Učini samnom onako kako to Tebi i priliči!

Uslišaj! Uslišaj!

Reci: On, Allah je Jedan!

Allahu moj! Uradi samnom onako kako Tebi priliči i ne postupi samnom prema mojim djelima, jer Ti si jedini koji je dostojan da Ga se boji i Ti si Onaj Koji prašta, a ja sam grješnik i prijestupnik; pa, smiluj mi se, Gospodaru moj, jer Ti si najmilostiviji milosnik!

Nema moći ni snage do u Allaha!

Oslonio sam se na vječno Živog, Koji ne umire. Hvala pripada Allahu, Koji Sebi nije uzeo djeteta i Koji u vlasti nema ortaka, i Kome ne treba zaštitinik zbog nemoći – i zato hvaleći Ga veličaj!

 

سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلا اللّهُ وَ اللّهُ اَكبَرُ وَ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

سُبْحانَ اللّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ اَطْرافَ النَّهارِ

سُبْحانَ اللّهِ بِالْغُدُوِّ وَالآصالِ

سُبْحانَ اللّهِ بِالْعَشِىِّ وَالاِْبكارِ

سُبْحانَ اللّهِ حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ

وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمواتِ وَالاْرْضِ

وَ عَشِيّاً وَ حينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْيىِ الاْرْضِ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ

سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى المُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

سُبْحانَ ذِى المُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحانَ ذِى الْعِزَّةِ

وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ ذِى الْكِبْرِياَّءِ وَالْعَظَمَةِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُهَيْمِنِ الْمُبينِ الْقُدُّوسِ

سُبْحانَ اللّهِ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِى لا يَمُوتُ

سُبْحانَ اللّهِ الْمَلِكِ الْحَىِّ الْقُدُّوسِ

سُبْحانَ الْقاَّئِمِ الْدّآئِمِ

سُبْحانَ الْدّآئِمِ القاَّئِمِ

سُبحَانَ رَبِّىَ الْعَظيِمِ

سُبْحانَ رَبِّىَ الاْعْلى

سُبْحانَ الْحَىِّ القَيُّومِ

سُبْحانَ الْعَلِىِّ الاْعْلى

سُبْحانَهُ وَ تَعالى سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا وَ رَبُّ الْمَلاَّئِكَة وَالرُّوحِ

سُبْحانَ الدّآئِمِ غَيْرِ الْغافِلِ سُبْحانَ الْعالِمِ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ

سُبْحانَ خالِقِ ما يُرى و مَا لايُرى

سُبْحانَ الَّذى يُدْرِكُ الاْبْصارَ وَ لا تُدْرِكُهُ الاْبْصارُ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ

اَللّهُمَّ إنّى اَصْبَحْتُ مِنْكَ فى نِعْمَةٍ وَ خَيْرٍ وَ بَرَكَةٍ وَ عافِيَةٍ

 فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اَتْمِمْ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَ خَيْرَكَ وَ بَرَكاتِكَ وَعافِيَتِكَ بِنَجاةٍ مِنَ الْنّارِ وَارْزُقْنِى شُكْرَكَ وَ عافِيَتَكَ وَ فَضْلَكَ وَ كَرامَتَكَ اَبَداً ما اَبْقَيْتَنِى اَللّهُمَّ بِنُورِكَ

اهْتَدَيْتُ وَ بِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَ بِنِعْمَتِكَ اَصْبَحْتُ وَ اَمْسَيْتُ

 اَللّهُمَّ اِنّى اُشْهِدُكَ وَ كَفى بِكَ شَهِيدا وَاُشْهِدُ مَلاَّئِكَتَكَ و اَنْبِي اَّئَكَ وَ رُسُلَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكّانَ سَماواتِكَ وَ اَرْضِكَ وَ جَميعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ إلاّ اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ و اَنَّ مُحَمَّدا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ اَنَّكَ عَلى كُلِّشَىءٍ قَدِيرٌ تُحْيى وَ تُميتُ وَ تُميتُ وَ تُحْيى

وَ اَشْهَدُ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ وَ اَنَّ الْنّارَ حَقُّ وَ النُّشُورَ حَقُّ وَالْسَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيهَا وَ اَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى القُبُورِ [...]

اَللّهُمَّ اكْتُبْ لى هذِهِ الشَّهادَهَ عِنْدَكَ حَتّى تُلِقِّنَنيها يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ اَنْتَ عَنّى راضٍ اِنَّكَ عَلى ما تَشاَّءُ قَديرٌ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمدُ حَمْدا يَصْعَدُ اَوَّلُهُ وَ لا يَنْفَدُ آخِرُهُ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمدُ حَمْدا تَضَعُ لَكَ السَّماَّءُ كَنَفَيْها وَ تُسَبِّحُ لَكَ الاْرْضُ وَ مَنْ عَلَيْها

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً سَرْمَداً اَبَداً لاَ انْقِطاعَ لَهُ وَ لا نَفادَ وَ لَكَ يَنْبَغى وَ اِلَيْكَ يَنْتَهى فِىَّ وَ عَلَىَّ وَلَدَىَّ وَ مَعى وَ قَبْلى وَ بَعْدى وَ اَمامِى وَ فَوْقى وَ تَحْتى وَ اِذا مِتُّ وَ بَقيتُ فَرْداً وَحيدا ثُمَّ فَنيتُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِذا نُشِرْتُ وَ بُعِثْتُ

يا مَوْلاىَ اَللّهُمَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ بِجَميعِ مَحامِدِكَ كُلِّها عَلى جَميعِ نَعْماَّئِكَ كُلِّها حَتّى يَنْتَهِىَ الْحَمْدُ اِلى ما تُحِبُّ رَبَّنا وَ تَرْضى

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى كُلِّ اَكْلَةٍ وَ شَربَةٍ وَ بَطْشَةٍ وَ قَبْضَةٍ وَ بَسْطَةٍ وَ فى كُلِّ مَوْضِعِ شَعْرَةٍ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا خالِداً مَعَ خُلُودِكَ و لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لا مُنْتَهى لَهُ دُونَ عِلْمِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا لا اَمَدَ لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا لا اَجْرَ لِقآئِلِهِ اِلاّ رِضاكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى عَفِْوكَ بَعْدَ قُدرَتِكَ

وَ لَكَ الْحَمْدُ باعِثَ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ وارِثَ الْحَمْدِ

و لَكَ الْحَمْدُ بَديعَ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ مُنْتَهَى الْحَمْدِ

وَ لَكَ الحَمْدُ مُبتَدِعَ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ مُشْتَرِىَ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لِىَّ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ قَديمَ الْحَمْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ صادِقَ الْوَعْدِ وَ فِىَّ الْعَهْدِ عَزيزَ الجُنْدِ قاَّئِمَ الْمَجْدِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ رَفيعَ الدَّرَجاتِ مُجيبَ الدَّعَواتِ مُنزِلَ الاْياتِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمواتٍ عَظيمَ الْبَرَكاتِ مُخْرِجَ النُّورِ مِنَ الظُّلُماتِ ومُخْرِجَ مَنْ فِى الظُّلُماتِ اِلىَ النُّورِ مُبَدِّلَ السَّيِّئاتِ حَسَناتٍ وَ جاعِلَ الْحَسَناتِ دَرَجاتٍ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غافِرَ الذَّنْبِ وَ قابِلَ التَّوْبِ شَديدِ الْعِقابِ ذَاالطَّوْلِ لا اِلهَ الاّ اَنْتَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِى الَّليْلِ اِذا يَغْشى

وَ لَكَ الْحَمْدُ فِى النَّهارِ اِذا تَجَلّى

وَ لَكَ الْحَمْدُ فِى الاْخِرَةِ وَ الاُْولى

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْمٍ وَ مَلَكٍ فِى السَّماَّءِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الثَّرى وَالْحَصى وَالنَّوى

وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ ما فى جَوِّ السَّماَّءِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ ما فى جَوْفِ الاَرْضِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ اَوْزانِ مِياهِ الْبِحارِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ اَوْراقِ الاْشْجارِ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ ما عَلى وَجْهِ الاْرْضِ

وَ لَكَ اَلْحَمْدُ عَدَدَ ما اَحْصى كِتابُكَ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ ما اَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الاِْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْهَوامِّ وَالطَّيْرِ وَالْبَهاَّئِمِ والسِّباعِ حَمْداً كَثيرا طَيِّباً مُباركاً فِيهِ كَما تُحِبُّ رَبَّنا وَ تَرْضى وَ كَما يَنْبَغى لِكَرَمِ وَجْهِكَ وَعِزِّ جَلالِكَ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير. 10 puta

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيّوُمُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. 10 puta 

يَا أَللهُ يَا أَللهُ. 10 puta

يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ. 10 puta

يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ. 10 puta

يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ. 10 puta 

يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الإِكْرَامِ. 10 puta  

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ. 10 puta  

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. 10 puta  

يَا حَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. 10 puta  

يَا أَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. 10 puta  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ.  10 puta

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. 10 puta

أَللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ. 10 puta

آمِينَ آمِينَ. 10 puta

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. 10 puta  

أَللَّهُمَّ اصْنَعْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لاَ تَصْنَعْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَ أَنَا أَهْلُ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَايَا فَارْحَمْنِي يَا مَوْلاَيَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَموُتُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ لِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.

Zadnji put promjenjen: %AM, %20 %411 %2014 %08:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT