Sahifa - potpuna knjiga Sedžadova

Dove - Oceani milosti

                sahifa_2  sahifa 1  

sahifa_4   sahifa_5

Gornje slike su samo nekoliko primjera prijepisa Sahife Sedžadije koji su danas izloženi u i čuvaju se u muzejima.

SAHIFA - potpuna knjiga Sedžadova na arapskom jeziku (pdf)

Preporučujemo tekst o historijatu Sahife Sedžadije u Bosni i Hercegovini:

 Zayn al-‘Abidîn i njegovo djelo Indžil Ehlu-l-bejta – Zebur Âli Muhammeda u Bosni i Hercegovini

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT