Salavat na Poslanika i njegovu porodicu (Ehli-bejt)

O Ehli-bejtu

salavat_01

Kur'an: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav potpuno predati!”[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Gdje god da se nalazite učite salavat na mene, jer vaši salavati stižu do mene.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Salavat na mene je svjetlo na sirat-ćupriji.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko donese salavat na mene u knjizi, Meleki će tražiti oprost za njegove grijehe dok god je moje ime u toj knjizi.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Najškrtiji čovjek je onaj u čijem prisustvu se spomene moje ime a on ne donese salavat na mene.”[5]

5. Imam Ali: “Svaka je dova skrivena dok se ne donese salavat na Poslanika.”[6]

6. Imam Bakir i Imam Sadik: “Najteže što će se stavljati na terazije Sudnjeg dana jeste salavat na poslanika i njegov Ehli-Bejt.”[7]

Način učenja salavata na poslanika i Ehli-bejt 

7. Poslanik, s.a.v.a. kada je upitan za način učenja salavata: “Recite: Bože blagosiljaj Muhameda i njegov Ehli-Bejt kao što Si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, zaista Ti Si hvaljen i slavljen. Bože blagoslovi Muhameda i njegov Ehli-bejt kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu. Zaista Ti Si hvaljen i slavljen.”[8]


[1] El-Ahzab, 56.

[2] Kenzul-'Ummal, 2137.

[3] Kenzul-'Ummal, 2149.

[4] Kenzul-'Ummal, 2243.

[5] Kenzul-'Ummal, 2144.

[6] Kenzul-'Ummal, 2153.

[7] Biharul-Envar, 94/49/9.

[8] Kenzul-'Ummal, 3993.

Zadnji put promjenjen: %PM, %22 %615 %2014 %13:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT