Životopis Imama Bakira

Životopisi Imama Ehli-bejta

Hazreti Bakir, mir neka je na nj, rođen je 57. godine po Hidžri u Medini. U vrijeme smrti svoga oca Imama Zejnul-Abidina, mir neka je na nj, 94. h.g., imao je trideset i devet godina. Ime mu je Muhammed, a nosio je nadimke Ebu Džafer, Bakir i Bakirul-ulum.

Njegova majka je kćerka Imama Hasana Mudžtebe, mir neka je na nj, Ummi Abdullah, te je on tako prvi koji je i po ocu i po majci pripadao potomstvu Fatime i Alija.

Imama Bakir umro je 114. hidžretske godine u Medini, i sahranjen je na poznatom groblju Bakija pored svog oca i djeda. Njegov imamat trajao je sedamnaest godina.

Halife Imamovi savremenici

Tokom svog imamata peti Imam je bio savremenik sljedećim halifama:

- Velid ibn Abdul-Melik (86-96. h.g.);

- Sulejman ibn Abdul-Melik (96-99. h.g.);

- Omer ibn Abdul-Aziz (99-101. h.g.);

- Jezid ibn Abdul-Melik (101-105. h.g.);

- Hišam ibn Abdul-Melik (105-125. h.g.).

Životopis Imama Bakira (pdf dokument)  

Zadnji put promjenjen: Utorak, 26 Februar 2013 13:16