Životopis Imama Hadija

Životopisi Imama Ehli-bejta

LINK za cijeli dokument u pdf formatu

Imam Ebul-Hasan Ali An-Naki Al-Hadi, mir neka je na nj, deseti Imam iz Poslanikova poroda, rođen je polovinom mjeseca zul-hidžeta 212. godine po Hidžri u okolini Medine, tačnije u mjestu Surja. Njegov otac bioje deveti Imam hazerti Dževad, mir neka je na nj, a majka mu je poštovana gospođa Sumana, vrla i bogobojazna služavka. Najpoznatiji nadimci desetog Imama jesu Naki i Hadi, a katkad ga se naziva i Ebul-Hasan Sâlis (Ebul-Hasan Treći).

Imam Hadi, mir neka je na nj, preuzeo je imamat 220. h.g., nakon šehadeta njegovog poštovanog oca, u dobi od osam godina. Period njegovog imamata trajao je 33 godine, a on je šehidom postao u starosti od 41 godine i nekoliko mjeseci, dakle 254. godine po Hidžri, u gradu Samara.

Halife Imamovi savremenici

Tokom svog imamata Imam Hadi, mir neka je na nj, bio je savremenik sa nekoliko abasidskih halifa, i to:

1. Mutesim, Memunov brat (218-227. h.g.);

2. Vasik, Mutesimov sin (227-232. h.g.);

3. Mutevekil, Vasikov brat (232-248. h.g.);

4. Muntesir, Mutevekilov sin (vladao 6 mjeseci);

5. Musta'in, Muntesirov amidžić (248-252. h.g.);

6. Mu'tazz, drugi Mutevekilov sin (252-255. h.g.)

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT