Životopis Imama Muse Kazima

Životopisi Imama Ehli-bejta

čitav tekst u pdf formatu

Njegovo ime bilo je Musa, a nadimak Kazim; njegova majka je plemenita žena po imenu Hamida, a otac mu je šesti Imam hazreti Sadik, mir neka je na nj. Rođen je 128. godine po Hidžri u Abvi (selo u okolini Medine), a šehadet je dosegao 183. (ili 186.) godine po Hidžri.

Halife Imamovi savremenici

Od 148. h.g., odnosno od šehadeta Imama Sadika, mir neka je na nj, počinje period imameta hazreti Kazima. Tokom tog perioda Imam je bio savremenik sa sljedećim halifama:

1. Mensur Devaneki (136-158. h.g.);

2. Muhammed poznat kao Mehdi (158-169. h.g.);

3. Hadi (169-170. h.g.);

   4. Harun (170-193. h.g.).

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 18 Februar 2013 16:01