Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju (10)

Razmišljajući o potrebama mladih naraštaja i onih koji se žele upoznati sa islamom Murteza Mutahhari pristupa pisanju ciklusa knjiga koje imaju za cilj da na jednostavan način pojasne šest osnovnih znanosti u islamu: logiku, filozofiju, teologiju, gnozu, usuli fikh i pravo. Jedna od tih knjiga je i Uvod u islamsku filozofiju koja se nalazi pred nama. Ovo djelo nudi upoznavanje sa osnovnim postavkama islamske filozofije.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT