Buket cvijeća - blud i njegove posljedice

Buket cvijeća

328. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Napisano je u Tevratu: 'Ja sam Allah, usmrćujem ubice i uskraćujem opskrbu bludnicima." El-Kafi, sv. 5, str. 554.

329. Imam Sadik kaže: "Šest posljedica sustignut će bludnika, tri na Ovom svijetu i tri na Budućem. Na Ovom svijetu to su odlazak svjetlosti lica, siromaštvo i ubrzanje dolaska smrti, a na Budućem srdžba Gospodara, teško polaganje računa i vječni boravak u Vatri." El-Kafi, sv. 5, str. 541.

330. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "O ljudi, ne činite blud, jer će i vaše žene učiniti isto. Kako vi postupate tako će se i prema vama postupati." El-Kafi, sv. 5, str. 554.

331. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko prigrli ženu koja mu nije dozvoljena bit će okovan zajedno sa šejtanom u lance od vatre i obojica će biti bačeni u Vatru." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 14.

332. Imam Sadika kaže: "Sve pri čemu čovjeku poteče sperma je blud."El-Kafi, sv. 5, str. 541.

333. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Proklet je, i opet proklet je onaj koji opći sa životinjama." El-Kafi, sv. 2, str. 270.

334. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Lezbejstvo je blud." Kenzu-l-'ummal, sv. 5, str. 316.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %326 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT