Buket cvijeća - dar i zadovoljstvo

Buket cvijeća

210. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kada milostinja napušta ruke svoga darivatelja ona izgovara: 'Bila sam prolazna, a ti si me učinio vječnom, bila sam beznačajna, a ti si me učinio značajnom, bila sam neprijatelj, a ti si me pretvorio u prijatelja, sačuvao si me i ja ću tebe sačuvati na Dan oživljenja.'"Isna 'ašerijja, str. 223.

211. Imam Kazim kaže: "Ko obraduje vjernika on je prije svega zadovoljio Boga, potom Poslanika, a potom i nas, Ehli-Bejt." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 314.

212. Imam Ali, kaže: "Allah Uzvišeni je odredio opskrbu siromašnima u imecima bogatih ljudi, pa siromah ogladni samo kada ga bogati zanemari." Nehdžu-l-belaga, izreka 320.

213. Imam Sadik kaže: "Vjernik koji svoj imetak ne iskoristi da pomogne vjerniku koji je u potrebi, tako mi Allaha neće okusiti hranu Dženneta, niti piti zapečaćeni napitak." Biharu-l-envar, sv. 75, str. 314

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %322 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT