Buket cvijeća - dobročinstvo prema roditeljima

Buket cvijeća

223. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Božije zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Njegova srdžba je u njihovoj srdžbi." Mustedreku-l-vesa'il, sv. 15, str. 176.

224. Imam Sadik kaže: "Najbolja djela su: namaz u njegovo vrijeme, pažnja prema roditeljima i džihad na Božijem putu."Biharu-l-envar, sv. 74, str. 85.

225. Imam Sadik kaže: "Ko želi da mu Uzvišeni i Slavni Allah umanji smrtne muke neka čuva veze sa rodbinom i čini dobročinstvo roditeljima. Ako čovjek postupi tako, Bog će mu olakšati smrtnu patnju i neće uopće biti pogođen siromaštvom u životu."Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 553.

226. Imam Sadik kaže: "Ko pogleda roditelje sa srdžbom, iako su bili nepravedni, Bog mu neće prihvatiti namaze." El-Kafi, sv. 2, str. 349.

227. Imam Sadik kaže: "Budite pažljivi prema roditeljima, kako bi i vaša djeca bila pažljiva prema vama i suzdržite se žena drugih, kako bi i vaše žene bile zaštićene." El-Kafi, sv. 5, str. 554.

228. Imam Sadik kaže: "Došao je neki čovjek kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i upitao ga o dobročinstvu prema roditeljima, pa je ovaj rekao: 'Poštuj svoju majku, poštuj svoju majku i opet poštuj svoju majku; poštuj svoga oca, poštuj svoga oca i opet poštuj svoga oca. Majku je spomenuo prije oca."' El-Kafi, sv. 2, str. 162.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %320 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT