Buket cvijeća - o oholosti

Buket cvijeća

370. Imam Ali kaže: "Ne budite tvrdoglavi, jer će tvrdoglavi propasti." Tesnif gureru-l-hikem, str. 443.

371. Imam Ali kaže: "Ko sebe smatra velikim, kod Allaha je beznačajan." Tesnif gureru-l-hikem, str. 308.372.

Imam Ali kaže: "Dvije stvari će uzrokovati propast ljudi: strah od siromaštva i traženje slave." Biharu-l-envar, sv. 72, str. 39.

373. Imam Ali kaže: "Izbjegavajte umišljenost i ljubav prema hvalisanju jer su to najpouzdanije prilike za šejtana." Gureru-l-hikem, str. 298.

374. Imam Sadik kaže: "Ko ima i trunku oholosti u srcu neće ući u Džennet." El-Kafi, sv. 2, str. 310.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %322 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT