Buket cvijeća - o umjerenosti

Buket cvijeća

375. Imam Sadik kaže: "Jamčim da onaj ko štedi neće nikad biti u oskudici." Biharu-l-envar, sv. 71, str. 346.

376. Imam Ali kaže: "Osnova politike je ophođenje s blagošću." Gureru-l-hikem, str. 182.

377. Imam Ali kaže: "Trošenje preko potrebe je rasipništvo." Mustedreku-l-vesa'il, sv. 15, str. 271.

378. Imam Kazim kaže: "Kada bi ljudi bili umjereni u jedenju, njihova tijela bi ojačala." Biharu-l-envar, sv. 66, str. 334.

379. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Niko ne prođe pored groblja, a da ga mrtvi ne dozivaju: ''O ti, nemarni čovječe! Da si svjestan onoga čega smo mi svjesni, krv bi ti se sledila.'' Iršadu-l-kulub

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %326 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT