Buket cvijeća - Ovaj svijet i njegovi izazovi

Buket cvijeća

356. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kada čovjek bude nošen na tabutu duša će lebdjeti iznad tabuta i dozivati: ''O moja porodico i djeco moja! Nemojte da se Ovaj svijet igra s vama, kao što se igrao sa mnom. Sakupljao sam imetak na dozvoljen i nedozvoljen način, a onda ga ostavio drugima, pa je užitak za njih, a posljedica za mene. Pazite se sličnog onome što se meni dogodilo.'' Biharu-l-envar, sv. 6, str. 161.

357. Imam Ali kaže: "Da čovjek spozna svoj smrtni čas i brzinu njegovog dolaska zamrzio bi nadanja i traganje za Ovim svijetom." Biharu-l-envar, sv. 73, str. 166.

358. Imam Kazim kaže: "Primjer Ovog svijeta je poput zmije čija vanjština je mehka na dodir, a unutrašnjost otrov koji usmrćuje. Mudri je izbjegavaju, dok je djeca vole i žele uhvatiti rukama." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 311.

359. Imam Sadik kaže: "Ljubav prema Ovom svijetu je korijen svih grešaka." El-Kafi, sv. 2, str. 315.

360. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Onaj čija dva dana budu ista – na gubitku je." Biharu-l-envar, sv. 71, str. 173.

361. Imam Kazim kaže: "Primjer Ovoga svijeta je poput primjera vode u moru: koliko god žedni iz njega pio – njegova žeđ se povećava, sve dok ga voda ne usmrti." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 311.

362. Imam Ali ibn Muhammed Hadi kaže: "Na Ovom svijetu ljudi su poštovani zbog bogatstva, a na Budućem zbog pravednih djela." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 368.

363. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Uzrok propasti mojih sljedbenica je u dvije stvari: zlatu i tankoj odjeći, a mojih sljedbenika u napuštanju znanja i skupljanju imetka." Zbirka Waram

364. Imam Husejn kaže: "Zaista, ljudi su robovi Ovog svijeta, a njihova vjera je površna i samo na jeziku. Oni su brižljivi sve dok su sigurni u opskrbu, a kada su iskušani raznovrsnim nevoljama, broj istinskih vjernika se smanjuje." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 117.

365. Imam Hasan kaže: "Čudim se čovjeku koji razmišlja o onom što jede, a ne razmišlja o onom što nauči, pa izbjegava ono što bi naškodilo njegovom stomaku, a u prsa pohranjuje ono što će ga upropastiti." Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 84.

366. Imam Ali je rekao: "Iako su tvrdičluk, kukavičluk i malodušnost različite težnje, zajedničko im je loše mišljenje o uzvišenom Allahu. Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

367. Imam Sadik kaže: "Kada bi sin Ademov posjedovao dvije prostrane doline kojima teku zlato i srebro, on bi ipak poželio i treću." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 418.

368. Imam Sadik kaže: "Ko svoje srce veže za Ovaj svijet, vezat će ga za tri stvari: neprekidnu brigu, neostvarivu nadu i nedostižnu želju." El-Kafi, sv. 2, str. 320.

369. Imam Ali kaže: "Koliko li je samo nesretnika čiji dani su odbrojani, ali oni još uvijek naporno tragaju za imetkom." Gureru-l-hikem, str. 240.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %326 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT