Buket cvijeća - pažnja prema rodbini

Buket cvijeća

219. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko želi da mu se opskrba uveća i odgodi smrtni čas, neka posvećuje pažnju rodbini." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 89.

220. Imam Rida kaže: "Imetak se ne nagomilava, osim u pet slučajeva: pretjeranom škrtošću, dugim nadanjem, pohlepom koja nadvladava, kidanjem rodbinskih veza i davanjem prednosti Ovom svijetu nad Budućim." Biharu-l-envar, sv. 73, str. 138.

221. Imam Bakir kaže: "Čuvanje rodbinskih veza uzrokuje:

1.     pročišćenje i prihvaćanje djela,

2.     uvećanje imetka,

3.     suzbijanje nevolje,

4.     olakšanje polaganja računa na Onom svijetu,

5.     odgađanje smrtnog časa." El-Kafi, sv. 2, str. 150.

222. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Tri skupine ljudi neće ući u Džennet: oni koji piju opojna pića, oni koji gataju i oni koji se odriču svoje rodbine." El-Hisal, str. 179.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %332 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT