Buket cvijeća - posao i društveni odnosi

Buket cvijeća

340. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko kupi hranu i uskladišti je četrdeset dana želeći podići cijenu muslimanima, te je potom proda, a dobiveni novac podijeli siromasima – ne može biti naknada za ono što je učinio." Biharu-l-envar, sv. 103, str. 89.

341. Imam Ali kaže: "Ko se upusti u trgovinu bez poznavanja  islamskih propisa, sigurno je zapao u zelenaštvo." Biharu-l-envar, sv. 103, str. 93.

342. Imam Ali prenosi od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: "Ko se bavi poslom kupovine i prodaje mora izbjegavati pet stvari. U suprotnom neće kupovati i prodavati. Mora izbjegavati: zelenaštvo, zaklinjanje, prikrivanje nedostataka na robi, hvaljenje prilikom prodaje i kuđenje prilikom kupovine." El-Hisal, sv. 1, str. 286.

343. Imam Bakir kaže: "Ko traga za opskrbom na Ovom svijetu kako bi bio neovisan od ljudi kad su u pitanju potrebe, kako bi osigurao svoje članove porodice i širio ljubav na komšije, susrest će Boga, Svemoćnog i Uzvišenog, na Sudnjem danu lica svijetlog poput punog Mjeseca."El-Kafi, sv. 5, str. 78.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %327 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT