Buket cvijeća - pozajmljivanje

Buket cvijeća

204. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kome brat musliman uputi molbu za posudbu, a on se ne odazove, Bog će mu zabraniti ulazak u Džennet na Dan kada će dobročinitelji biti nagrađeni." Biharu-l-envar, sv. 76, str. 369.

205. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko bude upitan za zajam, ali se ogluši na potrebu svoga brata, Bog će mu zabraniti Džennet na Dan kada dobročinitelji budu nagrađivani." Biharu-l-envar, sv. 76, str. 367.

Zadnji put promjenjen: Subota, 02 Mart 2013 07:00