Buket cvijeća - prava djece

Buket cvijeća

229. Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: "O Ali, Allah je prokleo roditelje koji su svoju djecu odgojili na neposlušnosti njima." Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 290.

230. Imam Ali je rekao: "Nemoj učiniti svoju porodicu i djecu glavnom brigom, jer ako su tvoja porodica i djeca štovatelji Boga, pa Bog ne zanemaruje Svoje štovatelje. A ako budu Božiji neprijatelji, pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijateljima Božijim?!"

(Postoje dvije suprotne krajnosti koje se mogu javiti kod čovjeka prilikom opskrbe za svoju porodicu. Jedna je zanemarivanje njegovih obaveza prema njima i druga, koja se ovdje spominje, je pretjerano nagomilavanje imetka za njih. Obje krajnosti treba izbjegavati.) Nehdžu-l-belaga, str. 536.

231. Imam Sadik kaže: "Podučavajte svoju djecu predajama prije nego vas pokvarene osobe pretknu."El-Kafi, sv. 6, str. 47.

232. Imam Sadik kaže: "Dobročinstvo čovjeka prema djetetu je njegovo dobročinstvo prema roditeljima." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 483.

233. Imam Ali kaže: "Pravo djeteta u roditelja jeste da mu da lijepo ime, dobro ga odgoji i poduči Kur'anu." Nehdžu-l-belaga, izreka 399.

234. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Podučite djecu plivanju i gađanju." El-Kafi, sv. 6, str. 47.

235. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kada vam dijete napuni sedam godina podučite ga namazu, a kada napuni deset godina ozbiljno ga uputite na njegovo obavljanje i razdvojite ih u postelji." Kenzu-l-'ummal, sv. 16, predaja 45330

236. Imam Sedždžad kaže: "Što se tiče prava tvog djeteta, ono je da znaš da je ono od tebe i da se tebi se na Ovom svijetu pripisuje njegovo dobro i loše. Ti si odgovoran za ono što si mu ostavio od lijepog odgoja i upute prema Uzvišenom Gospodaru i pomozi mu da Mu se pokori. Prema tome, postupaj kao onaj koji zna da će biti nagrađen za dobročinstvo prema njemu i kažnjen za loše postupanje prema njemu." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 2, str. 622.

237. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojite, bit će vam oprošteno." Biharu-l-envar, sv. 104, str. 95.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %332 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT