Buket cvijeća - prevara u poslovima

Buket cvijeća

344. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko spava noseći u sebi prevaru protiv svoga brata muslimana, zasigurno spava u Božijoj srdžbi i ostaje u takvom stanju sve dok se ne pokaje." Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 318.

345. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko prevari svoga brata muslimana, Bog mu oduzima mnoštvo opskrbe i raznosi sredstva za život, te ga prepušta njemu samom." Vesa’ilu-šši’a, sv. 17, str. 283.

346. Imam Sadik kaže: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio dodavanje vode u mlijeko prilikom prodaje." Et-Tehzib, sv. 7, str. 13.

347. Imam Sadik kaže: "Oni koji varaju nisu od nas."

348. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Čovjek koji prevari vjernika u prodaji ili kupovini nije od nas i na Sudnjem danu bit će proživljen sa Jevrejima, jer su oni narod koji je učinio najviše prevara na štetu muslimana." Biharu-l-envar, sv. 103, str. 80.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %326 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT