Buket cvijeća - rad i besposlenost

Buket cvijeća

384. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Postoji sedamdeset dijelova ibadeta, od kojih je najbolji zarađivanje za život na dozvoljen način." Et-Tehzib, sv. 6, str. 324.

385. Imam Ali kaže: "Daleko je pouzdavanje u ugodnost i besposlenost od postizanja sreće." Gureru-l-hikem, str. 197.

386. Imam Bakir kaže: "Izbjegavajte ljenčarenje i mrzovolju. To su ključevi svakog zla." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 175.

387. Enes ibn Malik prenosi da je Božijeg poslanika, s.a.v.s, kada je stigao sa Bitke na Tebuku dočekao Sa'd el-Ensari i Poslanik se rukovao s njim, pa je upitao: "Zašto ti je ruka tako žuljevita?" Odgovorio je: 'Božiji poslaniče, radim sa užetom i lopatom i tako opskrbljujem porodicu", pa je Poslanik, s.a.v.a., poljubio njegovu ruku i rekao: ''Ovo je ruka koju Vatra nikad neće dotaći.'' Usdu-l-gabeti, sv. 2, str. 269.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %325 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT