Buket cvijeća - saputnici i prijateljstvo

Buket cvijeća

187. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Čovjek je pod uticajem vjere svojih prijatelja, pa neka svaki od vas pazi koga bira za prijatelja." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 192.

188. Imam Sadik kaže: "Budi prijatelj onom ko te može ukrasiti, a ne onom koga ti ukrašavaš." Biharu-l-envar, sv. 76, str. 267.

189. Imam Sadik kaže: "Najdraži od braće mi je onaj koji mi ukazuje na moje greške." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 268.

190. Prenosi Džafer ibn Muhammed od svog oca, a on od dede da je Imam Ali rekao: "Zaista, postoje tri vrste prijatelja za muslimana:

1. prijatelj koji kaže: 'Ja sam s tobom, bilo da si živ ili mrtav' – taj prijatelj je njegovo djelo,

2. prijatelj koji kaže: 'Ja sam s tobom sve do praga tvoga groba i onda te napuštam' – taj prijatelj je njegovo dijete,

3. prijatelj koji kaže: 'Ja sam s tobom sve dok ne umreš' – taj prijatelj je njegov imetak, koji će pripasti njegovim nasljednicima kad umre.[1] (El-Hisal, sv. 1, str. 114.)

191. Imam Sadik kaže: "Nastojte da imate iskrene prijatelje i trudite se da ih steknete, jer su oni vaša podrška kada ste u blagostanju i vaša zaštita kada ste u nevolji." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 187.

192. Imam Sedždžad kaže: "Sastajanje sa dobrim poziva te na dobro." Biharu-l-envar, sv. 78, str. 141.

193. Imam Sedždžad kaže: "Čuvajte se druženja sa griješnicima i pomaganja nasilnicima."Biharu-l-envar, sv. 78, str. 151.

194. Imam Sadik kaže: "Ko traži društvo onih koji vrijeđaju prijatelje Božije zasigurno se suprotstavio Uzvišenom Bogu." El-Kafi, sv. 2, str. 379.

195. Imam Sadik kaže: "Kada saznate nešto o čovjeku, otiđite do njega i recite mu: 'O ti, ili ćeš nas se kloniti i izbjegavati nas ili ćeš se suzdržati od ovog djela. Ako to ne učini, izbjegavajte ga." Vesa’ilu-šši’a, sv. 16, str. 146.

196. Muhammed ibn Muslim prenosi od Imama Sadika koji je prenio od svog oca Imama Bakira da je rekao: "Rekao mi je moj otac, Ali ibn Husejn: 'Sine moj, budi svjestan pet skupina ljudi i ne druži se s njima, ne razgovaraj s njima i ne putuj s njima.' Rekao sam:' Predstavi mi ih, ko su oni?' U odgovoru je rekao:

- Čuvaj se druženja sa lažljivcem. On je opsjena koja ti približava daleko i udaljava blisko;

- Čuvaj se druženja sa pokvarenjakom, jer će te prodati za zalogaj ili manje od toga;

- Čuvaj se druženja sa tvrdicom, jer će te lišiti svoga imetka kada si u ozbiljnoj potrebi;

- Čuvaj se druženja sa budalom, jer će ti on u želji da učini dobro, učiniti loše;

- Čuvaj se druženja sa onim ko kida rodbinske veze, jer sam na tri mjesta u Božijoj Knjizi pronašao da je takav čovjek proklet od Boga."

(Kur'an, 2:27; 13:25; 47:22.) (El-Kafi, sv. 2, str. 641.)

197. Imam Ali kaže: "O Kumejl! Govori istinu u svakoj prilici. Prijateljuj sa bogobojaznim, a izbjegavaj pokvarenjake, kloni se licemjera i ne druži se sa izdajnicima." (Mustedreku-l-vesail, sv. 12, str. 197.)

[1]Napomena: Iz ove predaje razumijevamo da je ono što će čovjeku koristiti nakon njegove smrti vjera i dobra djela. Ovo je istaknuto u mnogim islamskim predajama i Kur'anu. Evo primjera:

  1. Blago njima i divno Povratište ih očekuje – one koji vjeruju i dobra djela čine.(13:29)
  2. Oni koji vjeruju i dobra djela čine – jer zaista nećemo zagubiti nagradu onome ko lijepo djelo činio je.(18:30)
  3. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili imat će rajske vrtove za gostilište.(18:107)
  4. One koji vjeruju i dobra djela čine Svemilosnik će ljubavlju odlikovati.(19:96)
Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %333 %2013 %07:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT