Buket cvijeća - služenje ljudima

Buket cvijeća

198. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko bratu muslimanu otkloni jednu brigu od ovosvjetskih briga, Allah će njemu otkloniti jednu brigu od briga Onog svijeta." Šehabu-l-ahbar, str. 194.

199. Imam Husejn kaže: "Zaista, potrebe ljudi prema vama su od Božijih blagodati prema vama. Zato nemojte da vam dojade te blagodati." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 318.

200. Imam Ali kaže: "Neka niko od vas ne opterećuje svoga brata time da mora da traži, ako već znate za njegovu potrebu." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 166.

201. Imam Sadik prenio je od svojih očeva, a oni od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: "Ko nahrani vjernika i zasiti ga – Bog će ga nahraniti voćem iz Dženneta; ko odjene vjernika koji oskudijeva u odjeći – Bog će ga odjenuti brokatom[1] i svilom; ko utoli žeđ vjerniku – Bog će mu dati zapečaćeni nektar; ko pomogne vjerniku ili mu otkloni žalost – Bog će ga smjestiti u sjenu Svoga Prijestolja na Dan kada ne bude drugog hlada, osim Njegovog."Biharu-l-envar, sv. 74, str. 382.

202. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ljudi su potčinjeni Bogu za svoju opskrbu, a najdraži Bogu je onaj koji pomaže ljudima u opskrbi i koji obraduje porodicu." El-Kafi, sv. 2, str. 164.

203. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko pomogne vjernika, Uzvišeni i Slavni Allah otklonit će od njega sedamdeset i tri brige, jednu na Ovom svijetu, a sedamdeset dvije na Dan najvećih briga" i dodao: "Kada ljudi budu zauzeti sobom." El-Kafi, sv. 2, str. 199.

[1]Svilena tkanina protkana zlatnim ili srebrenim koncem.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %333 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT