Buket cvijeća - sticanje sredstava za život

Buket cvijeća

285. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Proklet je onaj koji ne vodi brigu o onima koje je dužan hraniti i opet, neka je proklet." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.

286. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko je strpljiv sa ženom koja ima lošu narav i tu strpljivost traži od Boga, Allah će mu dati nagradu zahvalnih." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 16.

287. Imam Sadik, a.s., kaže: "Ko traga za opskrbom da bi svojoj porodici olakšao život je poput onoga koji se bori na Božijem putu.”El-Kafi, sv. 5, str. 88.

288. Imam Sadik, a.s., kaže: "Dovoljan grijeh čovjeku je da napusti obavezu skrbi prema onima koji su ovisni o njemu." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.

289. Imam Sadik, a.s., kaže: "Sretan je onaj čovjek koji je sam upravitelj svojoj ženi i djeci." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %331 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT