Buket cvijeća - dojenje dijeteta

Buket cvijeća

238. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Zaista, nagrada žene u trudnoći sve do poroda, kao i u razdoblju dojenja, je poput nagrade vojnika koji u ime Boga čuva granice muslimana od naprijatelja. Ako žena umre u tom vremenu imat će stepen šehida." Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 561.

239. Imam Ali kaže: "Nema boljeg mlijeka za razvoj djeteta od majčinog." Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 452.

240. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kada žena zatrudni ona je poput ratnika koji danju posti, a noću bdije i bori se dušom i imetkom na Božijem Putu. Kad se porodi čeka je nagrada od Boga čije veličine ni sama nije svjesna. Za svaki gutljaj ona dobiva nagradu kao da je ropstva oslobodila dijete od Ismailovog potomstva. A kad dojenje dođe kraju, melek je potapše po leđima i kaže: "Započni svoja djela, zaista ti je prijašnje oprošteno." Biharu-l-envar, sv. 104, str. 106.

241. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Nijedno mlijeko za dijete nije bolje od majčinog mlijeka." Mustedreku-l-vesa'il, odjeljak 48.

Zadnji put promjenjen: Četvrtak, 22 Maj 2014 14:03
Označeno :