Buket cvijeća - ogovaranje i nalaženja mahana

Buket cvijeća

175. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ogovaranje djeluje brže protiv vjere muslimana nego guba protiv tijela." El-Kafi, sv. 2, str. 257.

176. Imam Ali, a.s., kaže: "Onaj koji sluša ogovaranja isti je kao i onaj koji ogovara." Gureru-l-hikem, str. 307.

177. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Napuštanje ogovaranja draže je Uzvišenom Allahu nego deset hiljada rekata preporučenog namaza." Biharu-l-envar, sv. 75, str. 261.

178. Abdul-Mu'min el-Ensari kaže: "Ušao sam kod Imama Musaa Džafera, gdje je bio prisutan i Muhammed ibn Abdullah Džaferi i ja sam mu se osmijehnuo. Imam je upitao: 'Voliš li ga?', a ja sam rekao: Da, samo zbog vas ga volim.' Na to mu Imam reče: 'On je tvoj brat, a vjernik je brat drugom vjerniku po majci i ocu, iako ga nisu rodili isti roditelji. Proklet je onaj koji okrivljuje svoga brata, proklet je onaj koji vara svoga brata, proklet je onaj koji ne savjetuje svoga brata, i proklet je onaj koji ogovara svoga brata." Biharu-l-envar, sv. 75, str. 262.

179. Imam Ali, a.s., kaže: "Najgori čovjek je onaj koji prati mahane drugih, a slijep je za svoje." Taraifu-l-hikem, str. 176.

180. Imam Kazim, a.s., kaže: "Proklet je onaj koji ogovara brata muslimana." Biharu-l-envar, sv. 74, str. 232.

Zadnji put promjenjen: %PM, %24 %846 %2014 %19:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT