O pravu muslimana kod muslimana, uzajamnom posjećivanju i ljubavi

Hadis - zdenac mudrosti

imam_sadik_2

1. Bilježi Muhammed ibn Jakub El-Kulejni, k.s., El-Mualla ibn Hunejsa od Ebu Abdullaha, mir s njime: “Upitao sam ga (Ebu Abdullaha): ‘Šta je pravo muslimana spram muslimana?’ Imam reče: ‘Sedam je obaveznih prava, i nema nijednog od tih prava, a da mu nije obaveza. Ako zanemari jednu od njih, izašao je iz Allahove zaštite i pokornosti i nema Allah sa njim ništa.’ Rekoh mu: ‘Neka budem učinjen tvojim iskupom, koja su to?’ Reče: ‘O Mualla! Ja sam prema tebi brižan, bojim se da ih ne zaboraviš ili spoznaš, a da ne postupiš po njima.’ Rekoh mu: ‘Nema snage niti moći, osim sa Allahom.’ Imam reče: ‘Najjednostavnije pravo je da mu želiš što i sebi, a ne priželjkuješ što i sam ne voliš. Drugo pravo je da izbjegavaš da ga oneraspoložiš, a da nastojiš da mu udovoljiš i da ga poslušaš. Treće pravo je da mu pomogneš svojim imetkom, jezikom, rukama i nogama. Četvrto je da budeš njegovo oko, putokaz i ogledalo. Peto pravo je da ne budeš sit, a on gladan, napojen, a on žedan i odjeven, a on go. Šesto je da kod tebe bude sluga, a da on nema sluge. Onda ti je obaveza da svoga slugu pošalješ da mu odjeću opere, hranu pripremi i postelju namjesti. I sedmo pravo je da: njegovoj zakletvi vjeruješ, pozivu njegovu se odazoveš, bolesnika posjetiš, dženazi prisustvuješ, a ako vidiš da ima neku potrebu, požuriš da mu je ispuniš. I nemoj čekati da to od tebe zatraži, nego sam požuri. Kada ovako postupiš, povezao si svoj velajet sa njegovim velajetom i svoju predanost sa njegovom predanošću.’”[1]

2. ImamSadik, mirsnjime, jerekao: “Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, niti ga ostavlja na cjedilu, niti ga vara, na muslimanima je obaveza da ulažu trud u međusobnom potpomaganju i održavanju veza i preporučivanju da se oni kojima je potrebno pomognu i da se jedni sa drugima suosjećaju, sve dok ne budete onakvi kakvima vam je Allah naredio, samilosni međusobno, samilosni spram drugih, rastuženi zbog onoga što vas je mimoišlo od njihovog postupanja kojim su kročile skupine ensarija u vrijeme Božijeg Poslanika, s.a.v.a.”[2]

3. Abdullaha ibn Jahja'a el Kahilija prenosi da je Ebu Abdullaha, mir s njime, rekao: “Održavajte međusobne veze i činite dobro jedni drugima, budite samilosni i međusobno se suosjećajte.”[3]

4. Od Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Ko posjeti svoga brata u ime Allaha, Allah Uzvišeni kaže: ‘Mene si posjetio i na Meni je nagrada za tebe, a nisam zadovoljan bilo čime drugim da te nagradim do Džennetom.”[4]

5. Ebu Izzeta prenosi da je čuo Ebu Abdullaha, mir s njime, kako kaže: “Ko posjeti brata po vjeri u bolesti ili zdravlju, a to ne bude zbog nekog licemjerstva ili koristoljublja, Allah će učiniti da sedamdeset hiljada meleka za njim zbore: ‘Ako lijepo postupiš, neka ti je Džennet lijep, vi ste Božiji posjetioci, vi ste izaslanici Milostivog’, sve dok ne dođe do svog doma.’” Reče Jesir: “Posvećen tebi bio, čak iako je mjesto udaljeno?” Imam reče: “Da, o Jesire, kada bi mjesto bilo udaljeno da bi trebalo godinu dana putovati, sve dok se svome domu ne vrati.”[5]

6. Ebu Basir prenosi da je čuo Ebu Abdullaha, mir s njime: “Oni koji su se u ime Allaha voljeli biti će na Sudnjem danu na postoljima od svjetlosti. Svjetlosti lica njihovih i tijela njihovih i svjetla njihovih postolja osvijetlit će sve stvari tako da će prepoznatljivi postati; te će se reći: ‘Ovo su oni koji su se u ime Allaha voljeli.’”[6]

7. Šu'ajb Akr'akufija prenosi da je Imam Sadik, mir s njime, rekao: “Bojte se Allaha i budite braća koja se potpomažu i vole u ime Allaha, održavaju međusobne veze i samilosni su, posjećujte se i sastajte se, podsjećajte se na našu stvar (Ehli-bejt) i oživljavajte je.”[7]

[1]El-Kafi, 2/169.

[2]Usuli Kafi, 2/174, rivajet 15.

[3]Usuli Kafi, 2/175 rivajet 3.

[4]Usuli Kafi, 2/176, rivajet 4.

[5]Usuli Kafi, 2/177, rivajet 7.

[6]Usuli Kafi, 2/125, rivajet 4.

[7]Usuli Kafi, 2/175. rivajet 1.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT