Mjera mudrosti - Šejtanske insinuacije, vesvese

Mjera mudrosti 2.

Vesvese u vjerovanju

1. Kur'an: “Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana-napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džinova i od ljudi!’”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za čovjeka kojem bi bilo draže da se sunovrati s neba te da ga ptica ugrabi nego li da priča o nečemu što mu ponekad proleti mislima: “To je čisto vjerovanje, ili jasno vjerovanje.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah će preći mome ummetu preko onoga što sam u sebi priča ukoliko ga ne izgovori i ne provede u djelo.”[3]

Čuvanje od vesvesa u abdestu i namazu

4. Imam Sadik kada je Abdullah Ibn Senan spomenuo čovjeka koji je muku mučio s abdestom i namazom, a tvrdio kako je on razuman čovjek: “Kakav on razum ima kada je pokoran Šejtanu?!” Ibn Senan reče: “Kako je pokoran Šejtanu?” Imam reče: “Pitaj ga od koga mu je ta vesvesa. Sigurno će ti odgovoriti da je od Šejtana.”[4]

5. Imam Sadik kada je bio upitan šta da radi čovjek koji u namazu puno sumnja u broj rekjata, tako da ne zna ni koliko je obavio ni koliko mu je ostalo da obavi: “Mora ponoviti namaz.” Rekosmo: “On puno sumnja, ako i ponovi opet će sumnjati?” Imam reče: “Nek se ne obazire na sumnju.” Zatim reče: “Ne navikavajte zlog šejtana na sebe tako što ćete krnjiti namaz, na taj ga način činiti gramzivim prema vama, jer šejtan je zao i navikava se na ono na šta ga navikavaju. Zato neka se niko ne oslanja na sumnju i neka puno ne krnji svoj namaz, jer ukoliko se nekoliko puta ne osloni na sumnju ona vam se više neće vratiti.” Zatim je rekao: “Zli šejtan želi da mu se pokorava, pa ukoliko mu se pokaže neposlušnost on se više ne vraća nikome od vas.”[5]

Liječenje vesvesa

6. Kur'an: “I reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, utječem za zaštitu od šejtanskih navraćanja na zlo, i Tebi se, Gospodaru moj, utječem da me od njihova prisustva zaštitiš!’”[6]

7. Imam Ali: “Post tri dana svakog mjeseca – prvi i posljednji četvrtak te srijedu u sredini mjeseca – i post mjeseca Ša'bana odnosi vesvese grudi i uzrujanost srca.”[7]

8. Imam Ali: “Spominjanje nas Ehli bejta je lijek iznurenosti, slabosti i vesvesa koje donose sumnju.”[8]

9. Imam Sadik kada je bio upitan o učestaloj vesvesi: “U tome nema ništa, reci: La ilahe illallah.”[9]

[1]En-Nas, 1-5.

[2]Kenzul-'Ummal, 1709.

[3]Tenbihul-Havatir, 2/120.

[4]El-Kafi, 2/463/2.

[5]El-Kafi, 3/358/2.

[6]El-Mu'minun, 97-98.

[7]El-Hisal, 612/10.

[8]Biharul-Envar, 81/203/5.

[9]El-Kafi, 2/424/1.

Zadnji put promjenjen: %PM, %27 %801 %2014 %18:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT