Mjera mudrosti - Bliski

Mjera mudrosti 2.

1. Kur'an: “I oni koji se natječu – oni prethode! Oni su bliski.”[1]

2. Kur'an: “A ukoliko bude jedan od onih koji su bliski, udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!”[2]

3. Kur'an: “Sa izvora iz kojeg će bliski piti.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah dž.š.: ‘...Neće Mi se približiti rob ničim milijim nego li je to putem onoga što sam mu Ja propisao, on Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša i vid kojim gleda i jezik kojim govori i ruka kojom udara. Ukoliko Me pozove odazovem mu Se, ukoliko traži dajem mu.’”[4]

5. Imam Ali: “Držite se istinske iskrenosti i dobrog uvjerenja, jer ovo su najbolji ibadet bliskih.”[5]

6. Imam Zejnul Abidin: “Najbliži od vas Bogu jeste onaj koji ima najpotpuniji moral.”[6]

7. Imam Sadik: “Allah, dž.š., je objavio Davudu: ‘O Davude, kao što su ponizni najbliži Bogu tako su oholi najdalji od Njega.’”[7]

8. Imam Sadik: “Trojica su najbliža Allahu na Sudnjem danu sve dok ne prestane svođenje računa. Čovjek koga nije srdžba natjerala da bude nepravedan prema sebi podređenima. Čovjek koji se kreće između dvojice i ni jednom se ne prikloni više od drugog ni za jedno zrno ječma. Čovjek koji govori istinu i u svoju korist i na svoju štetu.’”[8]

 

Stizanje do Allaha, dž.š.

9. Imam Ali: “Ko se strpi na putu prema Bogu stići će do Njega.”[9]

10. Imam Ali u munadžatima mjeseca Šabana: “Bože, daj mi potpuno odvajanje k Tebi, osvjetli oči srca naših svjetlom gledanja u Tebe, sve dok one ne pokidaju svjetlosne zapreke te stignu do iskona veličanstvenosti!”[10]

11. Imam Askeri: “Zaista je stizanje do Allaha put koji se prelazi posredstvom noći (ibadeta u tmini noćnoj).”[11]

 

Čime se približava Allahu

12. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, kada se robovi približe svome Stvoritelju putem dobročinstava a ti Mu se približi putem razumnosti tako ćeš ih preteći.”[12]

13. Imam Ali: “Približavanje roba Allahu, dž.š., ostvaruje se putem iskrenih namjera.”[13]

14. Imam Bakir: “Između ostalog Uzvišeni Allah je na brdu rekao Musa: ‘O Musa, reci svome narodu da Mi se oni koji to žele ničim ne približavaju kao sa plačom iz staha prema Meni, i ničim Mi ne čine abidi bolje ibadet kao klonjenjem od zabrana, i ne ukrašavaju se ničim boljim oni što ukras traže nego li okretanjem od onoga što im od Dunjaluka nije potrebno.’

Reče Musa: ‘O Najplemenitiji od plemenitih, šta će ih učvrstiti na tome putu?’Allah mu reče: ‘O Musa, oni što plačem iz straha od Mene traže Moju blizinu nalaze se na takvim visinama da na njima nemaju sudruga.’”[14]

 

[1]El-Vaki’a, 10, 11.

[2]El-Vaki’a, 88, 89.

[3]El-Mutafifin, 28.

[4]El-Kafi, 2/352/7.

[5]Gurerul-Hikem, 6159.

[6]El-Kafi, 8/69/24.

[7]El-Kafi, 2/123/11.

[8]El-Hisal, 81/5.

[9]Ed-De’avat, 292/39.

[10]Ikbalul-E’amal, 3/299.

[11]Biharul-Envar, 78/380/4.

[12]Miškjatul-Envar, 251.

[13]Gurerul-Hikem, 4477.

[14]Sevabul-E’amal, 205/1.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT