Mjera mudrosti - o noćnom bdjenju

Mjera mudrosti 1.

 

Noćno bdijenje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema noćnog bdijenja mimo tri stvari: učenja Kur'ana, sticanja znanja i ispraćanja mlade u kuću muža.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema noćnog bdijenja nakon jacije osim za dvojicu: klanjača i putnika.”[2]

3. Imam Ali: “Noćno bdijenje (u ibadetu) je bašča onih koji čeznu.”[3]

4. Imam Ali: “Noćno bdijenje u pokornosti Allahu je proljeće Božijih prijatelja i bašča sretnika.”[4]

5. Imam Ali: “Najbolji ibadet je provođenje zadnjeg dijela noći u spominjanju Allaha.”[5]

6. Imam Ali: “O Božiji robovi! Strahujte od Allaha kao što strahuju razumni, čije je srce okupirala misao, strah iznurio tijelo, a noćno bdijenje oduzelo i ono malo sna.”[6]

 

Poticanje na noćno bdijenje u određenim noćima

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko probdije noć uoči Bajrama i polovine mjeseca ša‘bana, srce mu neće umrijeti na Dan kada srca budu umirala.”[7]

8. Imam Rida: “Zapovjednik pravovjernih nije spavao u tri noći: dvadeset i trećoj noći mjeseca Ramazana, noći uoči Ramazanskog bajrama i u noći polovine mjeseca ša‘bana. U tim noćima se dijeli opskrba i određuju smrtni časovi i sve ono što će se desiti tokom godine.”[8]


[1]El-Bihar, 76/178/3.

[2]Ibid, 76/179/5.

[3]Gureru-l-hikem, 666.

[4]Ibid, 5613.

[5]Ibid, 3149.

[6]Nehdžu-l-belaga, govor 83.

[7]Sevabu-l-a‘mal, 1/102/2.

[8]El-Bihar, 97/88/15.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %526 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT