Mjera mudrosti - o oružju

Mjera mudrosti 1.

Nagrada zbog pravljenja oružja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., će uvesti u Džennet tri osobe zbog jedne strijele: onoga koji ju je napravio s dobrom namjerom, onoga koji će je odapeti i onoga koji je dodaje.”[1]

 

Oružje i dobro

Kur'an: “Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju vašem.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sve dobro je u maču i pod njegovom sjenkom. Ljude ništa neće ispraviti osim mača, a mačevi su ključevi Dženneta i Džehennema.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džennet je u hladu mačeva.”[4]

4. Imam Sadik: “Allah, dž.š., je poslao ljudima Svoga Poslanika sa islamom i tokom deset godina oni su se ustegli i nisu ga prihvatili, sve dok mu nije naredio ratovanje. Dobro je u maču i pod njegovom sjenkom i ponovo će se vratiti (potreba za njim) kao i na početku.”[5]

 

Zabrana prodaje oružja neprijateljima islama

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Alija: “O Ali! Deset ljudi iz ovog ummeta bit će nevjernici u Allaha Velikoga: (Jedan od njih je) onaj koji prodaje oružje onima koji su u ratu sa muslimanima.”[6]


[1]Sunenu Ebi Davud, 2513.

[2]En-Nisa, 102.

[3]El-Bihar, 100/9/10.

[4]Kenzu-l-‘ummal, 10482.

[5]El-Kafi, 5/7/7.

[6]El-Fekih, 4/356/5762.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 15:23