Mjera mudrosti - o posjećivanju

Mjera mudrosti 1.

 

Poticanje na uzajamno posjećivanje radi Allaha

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj ko posjeti svoga brata vjernika u njegovoj kući, a od njega mu ništa nije potrebno, biva upisan u Allahove posjetitelje, a Allahu priliči da počasti Svoga posjetitelja.”[1]

2. Imam Ali: “Posjećujte se radi Allaha, sjedajte radi Allaha, udjeljujte radi Allaha, uskraćujte radi Allaha, klonite se Allahovih neprijatelja i povežite se sa Allahovim prijateljima.”[2]

3. Imam Bakir: “Posjećujte se u svojim kućama jer to daje život našem učenju. Allah se smilovao robu koji oživljava naše učenje.”[3]

4. Imam Sadik: “Ko posjeti svoga brata na Božijem putu i radi Boga, doći će na Sudnjem danu krećući se u odjeći od svjetlosti; kuda god da prođe, osvijetlit će to mjesto.”[4]

5. Imam Sadik: “Posjećujte se uzajamno jer je u tome oživljavanje vaših srca i sjećanje na naše govore. Naši govori donose naklonost jednih prema drugima. Ako ih se prihvatite, uputit ćete se i spasiti, a ako ih se klonite, otići ćete u zabludu i stradati. Dakle, prihvatite se našeg govora i radite po njemu, u tom slučaju ja sam jamac vašeg izbavljenja.”[5]

6. Imam Kazim: “Iblisu i njegovoj vojsci ništa ne nanosi više gubitka od međusobnog posjećivanja braće radi Allaha.”[6]

 

Plodovi susreta braće

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posjećivanje rađa ljubav.”[7]

8. Imam Dževad: “Posjećivanje braće, koliko god da je kratko, oživljava i nadograđuje razum.”[8]

 

Adab posjećivanja

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posjećuj često, ljubav će se uvećati.”[9]

10. Imam Ali savjetujući svoga sina Hasana: “Često posjećivanje donosi dosadu.”[10]

11. Imam Ali: “Kada stekneš povjerenje u ljubav svoga brata, ne obaziri se na to kada ćeš mu otići u posjetu, a ni on tebi.”[11]


[1]El-Bihar, 77/192/11.

[2]Gureru-l-hikem, 5492.

[3]El-Bihar, 2/144/6.

[4]Ibid, 74/347/8.

[5]El-Kafi, 2/186/2.

[6]Ibid, 2/188/7.

[7]El-Bihar, 74/355/36.

[8]Ibid, 74/353/26.

[9]Ibid, 74/355/36.

[10]Ibid, 77/237/1.

[11]Gureru-l-hikem, 4087.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 10:57