Mjera mudrosti - o uljepšavanju i dotjerivanju

Mjera mudrosti 1.

 

Kur'an: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.”[1]

Kur'an: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio?’”[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah voli kada Njegov rob odlazi kod svoga brata muslimana, pa se uredi i uljepša za njega.”[3]

2. Imam Ali: “Neka se dotjera svaki od vas kada ide kod svoga brata muslimana kao što se uredi za stranca kada želi da ga ovaj vidi u najboljem stanju.”[4]

3. Imam Ali: “Unutarnji ukrasi su ljepši od spoljašnjih ukrasa.”[5]

4. Imam Ali: “Ukras imana je unutarnja čistota i lijepo spoljnje ponašanje.”[6]

 

Najljepši ukras

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najljepši ukras čovjeka je smirenost sjedinjena sa imanom.”[7]

6. Imam Ali: “Najbolji način življenja je onaj koji te miješa sa ljudima, čini te lijepim među njima i sprječava njihove tračeve o tebi.”[8]

7. Imam Ali: “Niko se nije ukrasio kao onaj koji se ukrašava pokornošću Allahu.”[9]


[1]El-A‘raf, 31.

[2]El-A‘raf, 32.

[3]El-Bihar, 79/307/23.

[4]Ibid, 79/298/3.

[5]Gureru-l-hikem, 5503.

[6]Ibid, 5504.

[7]El-Bihar, 71/337/2.

[8]Gureru-l-hikem, 3470.

[9]Ibid, 9489.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 14:56