Mjera mudrosti - Pomoć od Boga, uputa, sretan ishod

Mjera mudrosti 2.

1. Kur'an: “Reče: ‘O narode moj, shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem; jedino želim da učinim dobro koliko mogu, a sretan ishod moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se vraćam.’”[1]

2. Imam Ali: “Pomoć od Boga je Božija providnost.”[2]

3. Imam Ali: “Sretan ishod od Boga je Milost.”[3]

4. Imam Ali: “Sretan ishod je od privlačenja Gospodarevih.”[4]

5. Imam Ali: “Pomoć Božija je početak blagodati.”[5]

6. Imam Ali: “Zalaganje bez Božije pomoći nema koristi.”[6]

7. Imam Ali: “Pomoć Božija je početak sreće.”[7]

8. Imam Ali: “Nema vodiča kao što je pomoć Božija.”[8]

9. Imam Ali: “U pomoć Božiju spada i pamćenje iskustva.”[9]

10. Imam Ali: “U pomoć Božiju spada i zaustavljanje pri smetenosti.”[10]

11. Imam Bakir: “Nema blagodati poput zdravlja, a nema zdravlja poput potpore Božijom pomoći.”[11]

12. Imam Bakir kada je bio upitan za značenje la havle ve la kuwwete illa billah: “Znači da mi nemamo snage odstupiti od neposlušnosti Bogu osim uz potporu Božiju, i mi nemamo moći da budemo pokorni Bogu osim uz pomoć Božiju.”[12]

 

Pomoć Božija i bez podrške Božije

13. Kur'an: “Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!”[13]

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Neposlušnost Allahu čini da griješnikom ovlada poraz (lišenost podrške Božije) sve dok ga ne odnese do većih grijeha.”[14]

15. Imam Ali: “Pomoć Božija pomaže razumu, ostajanje bez pomoći Božije pomaže neznanju.”[15]

16. Imam Ali: “O ljudi, onaj koji od Boga traži savjet uspijeva, a onaj ko Njegovu riječi uzme za vodiča biva upućen putem najpostojanijim, zaista je susjed Allahov siguran, a neprijatelj preplašen.”[16]

17. Imam Sadik u vezi sa riječima Božijim: A moj uspjeh zavisi samo od Allaha; kao i riječi: Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ukoliko vas ostavi bez podrške, je rekao: “Kada čovjek iz pokornosti uradi ono što mu je naredio Allah, s.v.t., njegovo djelo odgovara naredbi Božijoj, a time se čovjek naziva, uspješnim. Kada čovjek poželi učiniti neko loše djelo tada se Allah ispriječi između njega i toga djela i on ga ostavi, to ostavljanje djela bilo je zbog pomoći Božije, s.v.t. A ukoliko se ne ispriječi između čovjeka i tog lošeg djela dok ga on ne počini, to znači da ga je ostavio bez potpore, nije ga pomogao i nije mu dao potporu.”[17]

 

[1]Hud, 88.

[2]Gurerul-Hikem, 73.

[3]Gurerul-Hikem, 162.

[4]Gurerul-Hikem, 539.

[5]Gurerul-Hikem, 545.

[6]Gurerul-Hikem, 10802.

[7]Gurerul-Hikem, 858.

[8]Staza rječitosti, izreka 113.

[9]Staza rječitosti, izreka 211.

[10]Tuhaful-‘ukul,83.

[11]Tuhaful-‘ukul,286.

[12]Et-Tevhid, 242/3.

[13]Ali-Imran, 160.

[14]Tenbihul-Havatir,2/102.

[15]Gurerul-Hikem, 718.

[16]Staza rječitosti, govor 147.

[17]Et-Tevhid, 242/1.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 18 Februar 2013 16:01