Mjera mudrosti - Razdvajanje, posvađanost, zlostavljanje

Mjera mudrosti 2.

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zlostavljanje brata muslimana je poput proljevanja njegove krvi.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerr! Čuvaj se zlostavljanja braće, jer djela se ne primaju uz postojanje tog (ne)djela.”[2]

3. Imam Sadik: “Iblis je veseo dok su dva brata muslimana međusobno razdvojena, kada se sastanu (pomire) koljena mu se rastaču i zglobovi odvajaju, te zapomaže: ‘Teško meni, propadoh.’”[3]

4. Imam Sadik: “Neće se međusobno razdvojiti dva čovjeka usljed prepirke a da jedan od njih ne zaslužuje odricanje i prokletstvo, a često to zaslužuju obojica.” Mu’attab reče: “Uredu za onoga ko učini zlo, ali kakva je krivnja onoga ko je zlostavljen?” Imam reče: “Jer nije zvao brata na izmirenje, i nije prešao preko njegovih riječi. Čuo sam svoga oca kako je govorio: ‘Kada se dvojica posvade i kada jedan od njih nadjača, onaj kojem je učinjeno zlo treba otići ovom prvom i reći mu: ‘Brate, ja sam nasilnik (kriv)’; da bi prestala razdvojenost među njima, jer Allah, s.v.t., je pravedan sudac, i nadoknadit će pravo onome kome je učinjeno zlo uzevši ga od nasilnika.”[4]

Zabrana trajanja ljutnje s bratov više od tri dana

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema ljutnje duže od tri dana.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dozvoljeno vjerniku da bude ljut na svoga brata više od tri dana.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dozvoljena ljutnja više od tri dana. Ukoliko se susretnu pa jedan od njih nazove selam pa mu drugi odgovori, obojica imaju nagradu, međutim, ukoliko ne odgovori na selam, onaj koji je poselamio čist je od grijeha a drugi je griješnik.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne okrećite leđa jedni drugima i ne prekidajte međusobne veze i budite, o robovi Allahovi, braća. Ljutnja vjernika može biti samo tri dana, ukoliko nakon toga ne počnu pričati Allah se okreće od njih sve do vremena dok ne progovore.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se međusobno posvade dva muslimana, te njihova ljutnja potraje tri dana a ne pomire se, obojica izlaze iz islama, i među njima nema nikakve vjerske povezanosti. Koji od njih prvi progovori s bratom, biti će bliži Džennetu na Sudnjem danu.”[9]

10. Imam Bakir: “Neće potrajati ljutnja između dva vjernika duže od tri dana, a da ih se ja ne odreknem trećega dana.” Neko reče: “O sine Poslanikov, to je stanje nasilnika, a zašto i onaj kome je zlo učinjeno?” On reče: “Zašto on nije otišao kod krivca i rekao mu: ‘Ja sam kriv’, da bi se pomirili!?”[10]

[1]Kenzul-'Ummal, 24789.

[2]Biharul-Envar, 77/89/3.

[3]El-Kafi, 2/346/7.

[4]El-Kafi, 2/344/1.

[5]El-Kafi, 2/344/2.

[6]Kenzul-'Ummal, 24793.

[7]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/457/7.

[8]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/457/8.

[9]El-Kafi, 2/345/5.

[10]Biharul-Envar, 75/188/10.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 27 Januar 2014 18:21