Mjera mudrosti - Skrušenost

Mjera mudrosti 2.

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zašto ne vidim u vama slast ibadeta?” Upitaše: “Šta je slast ibadeta?” On reče: “Skrušenost.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji ljudi u pogledu robovanja (Bogu) jesu oni koji su skrušeni i pored visokog položaja.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Blago li onome ko je skrušen u ime Allaha a da nema nedostatka, i koji smatra niskim samoga sebe a da nije bijedan.”[3]

4. Imam Ali: “Nema uvaženosti kao što je skrušenost.”[4]

5. Imam Ali: “Ukras časnog čovjeka je skrušenost.”[5]

6. Imam Ali: “Skrušenost objelodanjuje vrline.”[6]

7. Imam Ali: “Budi skrušen, jer to je od najvećih ibadeta.”[7]

8. Imam Ali: “Dovoljno je čovjeku skrušenosti da spozna svoju vrijednost.”[8]

9. Imam Ali: “Ko ode bogatašu i bude skrušen pred njim zbog njegovog bogatstva, otišle su mu dvije trećine vjere.”[9]

10. Imam Ali: “Kako je lijepa skrušenost bogatih spram siromaha tražeći ono što je u Allaha, a bolje od toga je ponos sirotih pred bogatima pouzdavajući se u Allaha.”[10]

11. Imam Rida: “Skrušenost je da daš ljudima ono što voliš da ti bude dato.”[11]

12. Imam Askeri: “Skrušenost je blagodat na koju se ne zavidi.”[12]

Znaci skrušenosti

13. Imam Sadik: “Znak skrušenosti je da čovjek sjedi na mjestu koje je niže od njegovog položaja.”[13]

14. Imam Sadik od svojih očeva: “Znak skrušenosti je da čovjek sjedi na dnu sobe, da naziva selam svakome koga sretne, da napusti raspravu bez obzira da je i u pravu, i da ne voli da bude hvaljen po bogobojaznosti.”[14]

Plod skrušenosti

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Skrušenost uzvisuje čovjeka, zato budite skrušeni da bi vas Allah uzdigao.”[15]

16. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se skruši zarad Allaha, On će ga uzdići, i on je kao takav u svojim očima nemoćan, a u očima ljudi moćan. Ko se oholi ponizit će ga Allah, pa je on u očima ljudi malehan, a u očima svojim velik, čak, u očima ljudi je niži od psa i svinje.”[16]

17. Imam Ali: “Plod skrušenosti je naklonost, plod oholosti su pogrde.”[17]

18. Imam Ali: “Skrušenost ti navlači odjeću dostojanstva.”[18]

19. Imam Ali: “Sa smjernošću se uređuju poslovi.”[19]

20. Imam Ali: “Skrušenost objelodanjuje vrline, oholost otkriva nedostatke.”[20]

21. Imam Kazim: “Biljke izrastaju iz zemlje, a ne iz stijena, tako i mudrost, raste u srcu skrušenog, a ne u srcu oholog, usljed toga što je Allah učinio skrušenost sredstvom razuma, a oholost sredstvom neznanja.”[21]

22. Imam Kazim: “Allah, s.v.t., neće uzdići skrušene u mjeri njihove skrušenosti već, uzdiže ih u mjeri Svoje Uzvišenosti i Darežljivosti.”[22]

Šta pomaže skrušenosti

23. Imam Ali: “Za skrušenost ne pomaže ništa do li besprijekornost srca.”[23]

24. Imam Ali: “Skrušenost je plod znanja.”[24]

25. Imam Ali: “Ne dostoji onome ko je spoznao Uzvišenost Allahovu da se uzdiže. Zaista veličina onih koji znaju Njegovu Uzvišenost je da Mu budu ponizni.”[25]

[1]Tenbihul-Havatir,1/201.

[2]Biharul-Envar, 77/179/10.

[3]Tenbihul-Havatir,2/66.

[4]Staza rječitosti,izreka 113.

[5]Biharul-Envar, 75/120/11.

[6]Gurerul-Hikem, 522.

[7]Biharul-Envar, 75/119/5.

[8]Biharul-Envar, 78/80/66.

[9]Staza rječitosti,izreka 228.

[10]Staza rječitosti,izreka 416.

[11]El-Kafi, 2/123/13.

[12]Tuhaful-‘ukul, 489.

[13]El-Kafi, 2/123/9.

[14]Biharul-Envar, 75/118/3.

[15]El-Kafi, 2/121/1.

[16]Kenzul-'Ummal, 5737.

[17]Gurerul-Hikem, 4613.

[18]Biharul-Envar, 77/287/1.

[19]Gurerul-Hikem, 4302.

[20]Gurerul-Hikem, 522.

[21]Biharul-Envar, 78/312/1.

[22]Tuhaful-‘ukul, 399.

[23]Biharul-Envar, 78/7/59.

[24]Gurerul-Hikem, 301.

[25]Staza rječitosti,govor 147.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 27 Januar 2014 17:53