Mjera mudrosti - Ubistvo

Mjera mudrosti 2.

Ubistvo čovjeka

1. Kur’an: “Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najoholiji čovjek jeste onaj koji ubije onoga koji ga nije htio ubiti i udari onoga koji ga nije udario.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Prvo za što će se suditi među ljudima na Sudnjem danu jeste krv.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Da propadne cio svijet kod Boga je beznačajnije od proljevanja nedužne krvi.”[4]

5. Imam Rida: “Allah, dž.š., je zabranio ubistvo zbog toga što ukoliko bi bilo dozvoljeno nestao bi ljudski rod i nastao bi haos.”[5]

 

Ubijanje vjernika

6. Kur’an: “Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, zar da budem među vama a da bude ubijen neko kome se ubica ne zna? Kada bi se skupili stanovnici nebesa i zemlje u ubistvu muslimana, Allah bi ih kaznio bez broja i računa.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko s pola riječi učestvuje u ubistvu vjernika, susrest će Allaha, dž.š., na Sudnjem danu a na čelu će mu biti napisano: Bez nade u milost Božiju.”[8]

9. Imam Bakir: “Ko namjerno ubije vjernika upisat će mu Allah sve grijehe, a ubijenog će očistiti od grijeha, to su riječi Allaha Uzvišenog: Želim da poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri.”[9]

10. Imam Sadik kada je upitan da li ima pokajanja za vjernika koji namjerno ubije vjernika: Ukoliko ga je ubio zbog vjerovanja, u tom slučaju nama pokajanja, ukoliko ga je pak ubio u srdžbi ili zbog neke ovosvjetske stvari pokajanje mu je da bude podvrgnut šerijatskim mjerama (naravnanju).”[10]

 

Zabrana samoubistva

11. Kur'an: “O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imetak ne jedite, osim putem trgovanja uz obostrano zadovoljstvo – i ne ubijajte se! Allah je, zaista, prema vama milostiv.”[11]

12. Imam Bakir: “Zaista vjernik dopadne u svaku nedaću, i umre svakom smrti ali ne vrši samoubistvo.”[12]

13. Imam Sadik: “Ko namjerno izvrši samoubistvo bit će vječno u Džehennemu.”[13]

 

[1]El-Maida, 32.

[2]Emalije Saduk, 28/4.

[3]Kenzul-'Ummal, 39887.

[4]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/293/6.

[5]El-Fakih, 3/565/4934.

[6]En-Nisa, 93.

[7]Kenzul-'Ummal, 39952.

[8]Kenzul-'Ummal, 39895.

[9]Sevabul-E’amal, 328/9. (El-Maida, 29)

[10]El-Kafi, 7/276/2.

[11]En-Nisa, 29.

[12]El-Kafi, 3/112/8.

[13]El-Fakih, 4/95/5163.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT