Mjera mudrosti - o ugodnosti

Mjera mudrosti 1.

Djela koja donose ugodnost

1. Imam Ali: “Onome ko se uzda da će mu stići ono što je Allah propisao za njega, srce je smireno.”[1]

2. Imam Ali: “Nagodna žena je jedna od dvije ugodnosti.”[2]

3. Imam Ali: “Onaj ko se ograniči na ono što je dovoljno za uzdržavanje postiže udobnost i priprema se za boravak u lagodnosti.”[3]

4. Imam Ali: “Odricanje od Ovog svijeta je najveća ugodnost.”[4]

5. Imam Sadik: “Okrepa i ugodnost su u zadovoljstvu i čvrstom uvjerenju, a tuga i briga u sumnji i nezadovoljstvu.”[5]

6. Imam Sadik: “Ugodnost nad ugodnostima je u nevezanju srca za ljude.”[6]

 

Traženje ugodnosti na Ovome svijetu

7. Imam Sadik obraćajući se svojim drugovima: “Ne žudite za nemogućim.” Oni rekoše: “Ko žudi za nemogućim?!” Imam reče: “Vi, zar ne žudite za rahatlukom na Ovome svijetu?!” Oni rekoše: “Da.” Imam reče: “Ugodnost na Ovome svijetu nezamisliva je za vjernika.”[7]


[1]Gureru-l-hikem, 8763.

[2]Ibid, 1633.

[3]Nehdžu-l-belaga, izreka 371.

[4]Gureru-l-hikem, 1316.

[5]Miškatu-l-envar, 34.

[6]Ibid, 184.

[7]El-Bihar, 81/195/52.

Zadnji put promjenjen: %PM, %24 %679 %2014 %15:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT