Sejjid Dželaluddin Aštijani

Dželaluddin Aštijani, istaknuti poznavalac transcendentne teozofije i islamskog tesavufa, u osamdesetoj godini života u mjesecu martu 2007. god. napušta ovaj svijet. On je spadao u manji broj poznavalaca Mulla Sadrine filozofije i iza sebe je ostavio značajan naučni opus. Zbog neizmjerne ljubavi ka islamskom tesavufu i filozofiji osam godina provodi kod Allame Tabatabaija. Potom odlazi u Kazvin i tamo uči kod Sejjid Ebul-Hasana Refija Kazvinija. 

Sejjid Dželaluddin Aštijani