Sejjid Ali Qazi Tabatabaji

Sejjid Ali Qazi Tabatabaji je bio ekspert u islamskim znanostima, filozof i nadasve duhovnih vodič realizirani arif koji je dosegao najveće stepene spoznaje Boga i tevhida. O njegovoj veličini je dovoljno navesti riječi njegova učenika Allame Tabatabaija koji je rekao: "Sve što imam je od njega." Marhum Qazi je rođen 1285/1864., a umro je u Nedžefu 1366/1945.

Sejjid Ali Qazi Tabatabaji