Izdavaštvo

Tajna jamačnog uvjerenja

Abdullah Bošnjak
Prevod Poslanice i uvodna studija Mubina Moker
Pogovor Rešid Hafizović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2019.
Format B5, 88 str.
ISBN 978-9958-867-43-9
Sadržaj:
Uvodno slovo
Allahov usamljenik na zemlji Njegovoj
     Analiza pojma jekin
 

Al-Birunijev uvod u hinduizam

Safer Grbić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018.
Format B5, 133 strane
ISBN 978-9958-867-42-2
Sadržaj:
UVODNE NAPOMENE
Al-Bīrūnī (kitāb al-hind) između komparativnih religija i komparativnih filozofija
PREDGOVOR
KITĀB AL-HIND
Uvod u Kitāb al-Hind: zemlja Hinda

Univerzum Hafiza Širazija

Elvir Musić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018
Format B5, 211 strana
ISBN 978-9958-867-41-5 
Sadržaj:
O Hafizu Širaziju
Utjecaj Kur’ana na Hafizovo pjesništvo
Tragovi drugih pjesnika u Hafizovom Divanu
Hafizov doprinos razvoju gazela
Bol u Hafizovoj misli
Hafiz i asket
Hafizov duhovni bohem (rind)
Hafizov harabat
Hafiz i ašk

Učenje o proživljenju sv. 4.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2017.
Format B5, 348 strana
ISBN 978-9958-867-40-8

Sadržaj:

46. PREDAVANJE

Svjedočenje meleka o čovjeku na Sudnjem danu

UČENJE O PROŽIVLJENJU sv. 3.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo: Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2016.
Format B5, str. 368
ISBN 978-9958-867-37-8

Zbirka ajeta i hadisa o namazu

Abbas Azizi
Prevod s arapskog: Aldin Mustafić i Mediha Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format B5, str. 270.
ISBN 978-9958-876-34-7

Ramazanske dove

Uvod Amar Imamović: Zapis o dovi
Preveli: Ensar Karaman, Lutfi Akbaš, Samed Jelešković
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format B5, str. 105.
ISBN 978-9958-867-33-0