Biblioteka Irfan i Hikmet

Tajna jamačnog uvjerenja

Abdullah Bošnjak
Prevod Poslanice i uvodna studija Mubina Moker
Pogovor Rešid Hafizović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2019.
Format B5, 88 str.
ISBN 978-9958-867-43-9
Sadržaj:
Uvodno slovo
Allahov usamljenik na zemlji Njegovoj
     Analiza pojma jekin
 

Al-Birunijev uvod u hinduizam

Safer Grbić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018.
Format B5, 133 strane
ISBN 978-9958-867-42-2
Sadržaj:
UVODNE NAPOMENE
Al-Bīrūnī (kitāb al-hind) između komparativnih religija i komparativnih filozofija
PREDGOVOR
KITĀB AL-HIND
Uvod u Kitāb al-Hind: zemlja Hinda

Ramazanske dove

Uvod Amar Imamović: Zapis o dovi
Preveli: Ensar Karaman, Lutfi Akbaš, Samed Jelešković
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format B5, str. 105.
ISBN 978-9958-867-33-0

Osnove islamske filozofije 1

Muhammed Taqi Misbah Yazdi
OSNOVE ISLAMSKE FILOZOFIJE 1
S engleskog preveo: Armin Hadrović
Recenzent: mr. Fuad Hadžimehmedović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
Biblioteka Irfan i hikmet
ISBN 978-9958-867-20-0 (Sv. 1)
format B5, str. 431.

 

Žiri 25. međunarodnog sajma knjiga i 12. bijenala knjige:
- Nevenka Hajdarović, predsjednik
- Ljubica Ostojić, član
- Marica Filipović, član
- Dr. Mile Babić, član
- Almir Kurt, član

online knjiga Osnove islamske filozofije 1

NAŠA FILOZOFIJA

Sejjid Muhammed Bakir Es-Sadr
Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović
Biblioteka irfan i hikmet
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
ISBN 978-9958-867-18-7
Format B5, 322 str.

Online knjiga Naša filozfija