Osnove islamske filozofije 1

Osnove islamske filozofije 1

Muhammed Taqi Misbah Yazdi
OSNOVE ISLAMSKE FILOZOFIJE 1
S engleskog preveo: Armin Hadrović
Recenzent: mr. Fuad Hadžimehmedović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
Biblioteka Irfan i hikmet
ISBN 978-9958-867-20-0 (Sv. 1)
format B5, str. 431.

 

Žiri 25. međunarodnog sajma knjiga i 12. bijenala knjige:
- Nevenka Hajdarović, predsjednik
- Ljubica Ostojić, član
- Marica Filipović, član
- Dr. Mile Babić, član
- Almir Kurt, član

online knjiga Osnove islamske filozofije 1