Poslanica o susretu sa Bogom

Poslanica o susretu sa Bogom

Mirza Dževad Maliki Tabrizi
Poslanica o susretu sa Bogom
S perzijskog preveo: Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
Format: A5, str. 170
ISBN 978-9958-867-16-3

online knjiga Poslanica o susretu sa Bogom